Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fullmäktigeledamöter vill att Lovisa stad köper Isnäs hamn

Från 2018
Skrotbåtar
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Lovisa stad borde överväga att köpa Isnäs hamn eftersom området har goda utvecklingsmöjligheter. Det anser Kari Hagfors (C) och sju andra fullmäktigeledamöter i en motion.

I fullmäktigemotionen uppmanar de undertecknade att staden låter göra en inventeringskartläggning med fokus på företagsamhet och turism. På basis av kartläggningen ger staden sedan ett eventuellt anbud på hamnområdet.

karta över södra Lovisa
Bild: Yle/Derrick Frilund

Hagfors motion baserar sig på uppgifter i fastighetsförmedlaren Antti Soivios annons där Isnäs hamn finns som försäljningsobjekt. Hamnområdet ägs av bolaget Isnäs Port.

När Yle Östnyland når Lovisa stads utvecklingschef Sten Frondén har han precis hunnit ögna genom motionen.

- Staden skall definitivt inte börja med att först slå fast att man skall köpa det och sedan förhandla om vad det kostar, säger han.

Utvecklingsdirektör Sten Frondén.
Bildtext Utvecklingschef Sten Frondén.
Bild: Yle / Hanna Othman

Enligt Frondén kan man göra en utredning, men de facto har staden redan varit i kontakt med företagare som varit intresserade av området. Men det är få som är intresserade av hela hamnområdet.

- Ska man få det att gå vidare är antagligen tanken i motionen att staden håller i trådarna och delar upp det på flera mindre företag. Så här långt är tanken bra, säger Frondén.

Gästhamn och strandrestaurang

Landområdet är 9,7 hektar och vattenområdet 29,7 hektar. Hagfors anser att hamnområdet kan planeras för olika näringar men också bostads- och fritidstomter.

Eftersom faret är 4,2 meter djupt föreställer sig Hagfors också ett maritimt centrum med gästhamn, båtplatser, en strandrestaurang och inkvartering i Isnäs hamn.

Skrottrålare brann i Isnäs hamn
Bildtext Strandrestaurang istället för båtvrak?
Bild: Yle/Sune Bergström

Utvecklingschef Sten Frondén menar att liknande visioner som Hagfors vision redan finns bland ortsbor i Isnäs.

- Nu skulle jag inte tolka innehållet i den här motionen allt för djupt. Jag skall inte gissa mig till vad som kan ligga bakom tanken här. Men i hela området från Isnäs söderut finns flera markägare som har litet liknande planer som det här, säger han.

Lovisa grunnar över sin roll

Lovisa stad skall nu fundera på i hur stor grad den satsar på att själv vara aktiv eller stöda de initiativ som kommer från markägarna.

Skrotbåtar
Bildtext Fartygen borde bärgas.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Till sin natur är Isnäs hamn ett industriområde och Frondén betonar att det kräver en omfattande sanering för att kunna använda hamnområdet till bostäder eller inkvartering.

- Markområdet är stort. Där finns en massa farkoster som ligger på bottnen och som måste bärgas. Den här biten måste utredas innan man kan ta ställning till vad som kan göras med området.

Hamnmiljö i Isnäs.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Fartyget skall bärgas och röjas undan av ägarna, i andra hand av fastighetsägarna.

- Det kan därför vara bra att vara medveten om att det redan finns två intressenter som har övervägt att köpa helheten som sådan, säger Frondén.

Diskussion om artikeln