Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisabor vill kunna pendla från Gammelby utan att få felparkeringsavgift

Från 2018
Parkeringplats vid ABC i Gammelby i Lovisa.
Bildtext ABC-stationens parkering används av pendlare.
Bild: Yle / Leo Gammals

Lovisabor som pendlar med buss lämnar bilen vid bensinstationen intill motorvägen i Gammelby. Parkeringen gäller bara för stationens kunder och i två timmar. Lovisa stad lovar fri parkering i höst.

I tidningen Loviisan Sanomats Facebookgrupp har pendlande Lovisabor uttryck sin förargelse över bristen på anslutningsparkering till kollektivtrafiken i Gammelby.

Ortsborna har av tradition parkerat bilen vid den lokala bensinstationen. Men vid parkeringsplatsen finns skyltar som meddelar att parkeringen bara gäller i två timmar och för stationens kunder.

Trafikmärke för parkering vid ABC i Gammelby i Lovisa
Bild: Yle / Leo Gammals

Pendlarna är nu oroade över att få felparkeringsavgifter om de lämnar bilarna där.

- Skylten har egentligen varit där hela tiden, men ingen har brytt sig om den. Men inte hör det ju till ABC att hålla kommuininvånarna med parkeringsplatser, säger Patrik Flinck, tidigare kommunpolitiker i Pernå.

Enligt Flinck borde staden bygga en gratis anslutningsparkering i likhet med dem som finns vid motorvägsanslutningen till Lovisa eller i Borgå.

ABC-stationens parkeringsplats i Gammelby i Lovisa.
Bild: Yle / Leo Gammals
Parkeringplats vid ABC i Gammelby i Lovisa.
Bildtext Tidsanvisning saknas helt sett från stationens sida
Bild: Yle / Leo Gammals

Inkorrekt trafikmärke

I diskussionen i Facebookgruppen skriver en person att trafikmärket faktiskt strider mot Vägtrafiklagen.

Enligt lagens andra kapitel, paragraf 28 a, borde den fastställda parkeringstiden visas tillsammans med en bild av en parkeringsskiva så att bilisten kan bevisa när hen har parkerat.

Trafikmärke vid ABC i Gammelby i Lovisa.
Bild: Yle / Leo Gammals

En parkeringsbot eller felparkeringsavgift kan med andra ord inte skrivas ut om inte bilisten behövt använda parkeringsskiva, vilket också nämns i lagens åttonde kapitel, paragraf 105.

Parkering byggs vid nya akutvårdsstationen

Problemet med anslutsparkering löses i höst när staden bygger en ny akutvårdsstation nära värmecentralen intill bensinstationen.

- Varuboden-Osla borde nu ha godkänt ett arrendeavtal för ett markområde intill ABC-stationens parkeringsplats. Området hyrs åt Lovisa stad. På det området byggs en akutvårdsstation och anslutningsparkering, säger utvecklingschef Sten Frondén.

Markområde intill ABC-stationen i Gammelby i Lovisa.
Bildtext Här byggs hall för ambulanser och p-platser.
Bild: Yle / Leo Gammals

Området omfattar cirka 3 000 kvadrameter där staden bygger en 200 kvadratmeter stor hall.

Exakt hur många parkeringplatser som vigs åt pendlarna kan Frondén inte svara på, men han bekräftar att det blir gott om plats för bilar.

ABC-stationens parkeringsplats för långtradare i Gammelby i Lovisa.
Bild: Yle / Leo Gammals

Akutvårdsstationen ska vara färdig senast i slutet av året, varefter sträckan från anslutningsparkeringen till hållplatserna blir cirka 150 meter.

Farlig väg utan övergångsställen

Patrik Flinck betonar att de nya parkeringsplatserna inte löser problemet med att promenadvägen till hållplatserna är direkt farlig.

Uppfart från motorväg vid Gammelby i Lovisa.
Bildtext Vägen till hållplatserna går längs vägrenen.
Bild: Yle / Leo Gammals

- Om du ska lämna av en person vid busshållplatsen så är enda möjligheten att du kör upp till ABC. Sen ska du gå förbi alla korsningar där bilar kör upp från eller ner till motorvägen. Det finns inga övergångsställen och knappt rum för en fotgängare att gå på vintern, menar Flinck.

För att ta sig till busshållplatserna i riktning mot Lovisa eller Borgå är fotgängaren tvungen att först gå längs vägrenen på Gammelbyvägen till den första uppfarten och korsningen.

Uppfart från motorväg vid Gammelby i Lovisa.
Bildtext Vägen till hållplatsen går i korsningen vid uppfarten utan övergångsställe.
Bild: Yle / Leo Gammals

Den som är på väg österut mot Lovisa korsar sedan Gammelbyvägen för att nå hållplatsen. Trots att vägpartiet är belastat av tung trafik finns här varken övergångsställe, gångbro eller gångtunnel.

- Den är så farlig som en korsning kan vara. Jag tycker att det är slött från stadens sida att man inte gör någonting åt saken, säger Flinck.

Den som reser västerut mot Borgå promenerar vidare över bron över motorvägen. Eftersom bron saknar trottoar är fotgängare tvungna att promenera på en smal remsa mot trafiken på vänster sida.

Bro över motorvägen i Gammelby i Lovisa.
Bildtext Snön har stulit en tredjedel av vägrenen.
Bild: Yle / Leo Gammals

Vintertid regleras vägrenens bredd av den mängd snö som packas vid broräcket i samband med plogningen.

En meterbred trottoar skulle vara lämplig för den med tungt bagage eller barnvagn, i synnerhet vid blidväder när vägen är täckt med snösörja.

Uppfart från motorväg vid Gammelby i Lovisa.
Bildtext Övergångsställen saknas i korsningen vid avtaget mot Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

I korsningen mot Gammelby saknas också övergångställen. Här saknas också ett ställe för att lämna av passagerare som är på väg västerut.

- Nu körs det på det viset att personbilar kör in på rampen mot Borgå, lämnar av folk på busshållplatsen och så backar man tillbaka ut till Gammelbyvägen, säger Patrik Flinck.

Uppfart vid busshållplats i Gammelby i Lovisa.
Bildtext Här stiger passagerare av så att bilen kan backa tillbaka ut till Gammelbyvägen.
Bild: Yle / Leo Gammals