Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Staten ärvde 25,6 miljoner euro i fjol – utan arvingar eller testamente går din egendom till staten

Från 2018
Uppdaterad 27.02.2018 09:39.
Lagbok.
Bildtext All egendom som i form av arv tillfallit staten behålls inte i statens ägo. Egendomen kan nämligen också överlåtas till kommunerna och personer som stått arvlåtaren nära.
Bild: YLE/Arja Lento

Varje år dör hundratals personer som inte har några arvingar. Om man avlider utan att efterlämna arvingar eller testamente, tillfaller ens kvarlåtenskap staten.

Cirka 600 personer per år avlider i Finland utan att efterlämna arvingar. Det motsvarar cirka en procent av de avlidna.

Ungefär sextio procent av de som är utan arvingar har upprättat ett testamente.

De avlidna som varken har arvingar eller testamente tycks dock ha betydande egendomar. Förra året tillföll nämligen 25,6 miljoner euro staten i kvarlåtenskap.

År 2015 var motsvarande summa 38,8 miljoner euro.

Om man efter släktutredning konstaterar att det inte finns några laga arvingar och den avlidna inte heller lämnat ett testamente efter sig, tillfaller kvarlåtenskapen staten

Av summan på 25,6 miljoner euro återföll 15 miljoner till arvlåtarens hemkommun, 7,3 miljoner kvarhölls i statens ägo medan 3,4 miljoner överläts åt privatpersoner.

Förr kallades detta för danaarv. Då det varken fanns arvingar eller testamente tillföll nämligen hela egendomen kungen eller staten.

Svårt att reda ut

Anders Jern är bankjurist i Vasa och berättar att om man efter släktutredning konstaterar att det inte finns några laga arvingar och den avlidna inte heller lämnat ett testamente efter sig, tillfaller kvarlåtenskapen staten.

Men det är inte alltid enkelt att veta hur mycket egendom en avliden utan närstående lämnat efter sig.

- Finns det eventuella fastigheter? En bil eller en båt? Var har hen haft sina bankkonton?

Då varken arvinge eller testamente finns, går ärendet vidare till Statskontoret, berättar Jern.

- Vanligtvis utser då statsrådet en lokal advokat eller rättshjälpsbyrå som tar sig an ärendet.

Den utsedda advokaten är då boförvaltare och går in i bostaden och ser efter vad som finns där och vilka papper som hittas.

anders jern
Bildtext Det kan vara svårt att reda ut vilka egendomar en avliden utan arvingar eller testamente lämnat efter sig, berättar bankjurist Anders Jern.
Bild: Yle/Anki Westergård

Kommun och privatperson kan ansöka

Den avlidnas hemkommun har rätt att ansöka om att egendomen överlåts till kommunen. Egendomen skall då gynna ett socialt eller kulturellt ändamål.

Varken stat eller kommun behöver betala arvsskatt

Varken stat eller kommun behöver betala arvsskatt för de här arven.

Om personen i fråga skulle ha testamenterat arvet till en allmännyttig förening som exempelvis Röda Korset, behöver föreningen inte heller betala arvsskatt.

Även personer som har stått den avlidna nära som till exempel en sambo eller någon som hjälpt den avlidna mycket, men inte är släkt med den avlidna, kan anhålla om arvet från Statskontoret.

Ansökan skickas då till Statskontoret inom ett år från arvlåtarens död.

Om egendomen som tillfallit Statskontoret överstiger 750 000 euro är det statsrådet som skall fatta beslut om dödsboets egendom.