Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus går vidare med PET-röntgen – nu startas insamlingar

Från 2018
Uppdaterad 23.02.2018 15:51.
CT-skanner

Vasa sjukvårdsdistrikt går in för att skaffa en PET-röntgenapparat. Bara själva apparaten kostar omkring 2,5 miljoner euro, därför kommer frivilliga organisationer att samla in pengar för införskaffandet.

På Österbottens cancerförening är verksamhetsledare Markku Suoranta mycket nöjd.

- Vi är jätteglada att det går framåt. Det finns förstås den möjligheten att det strandar någonstans men knappast gör det. Vi jobbar för att det här ska gå framåt, säger verksamhetsledare Markku Suoranta på Österbottens cancerförening.

#PETforBotnia samlar in pengar

Själva apparaten kostar mellan 2,4 och 2,5 miljoner euro. För användningen behövs en automatdoserare som kostar 150 000 euro och inredningen av ett PET-CT-rum uppgår till 260 000 euro.

Lägg till att det kostar 500 euro per patient för den radioisotop som man vanligtvis använder vid undersökningar och att det tillkommer en transportkostnad på 250 euro per patient och försändelse.

Det uppstår också en tilläggskostnad i utbildningen av personalen för att de ska kunna använda maskinen.

På måndagen fattade Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse beslutet att ge tjänstemännen i uppdrag att fortsätta planeringen av anskaffningen så att fullmäktige kan fatta beslut i frågan på sitt möte i juni.

För att säkerställa att Vasa centralsjukhus får en sådan röntgenapparat har frivilliga organisationer startat insamlingar.

I början av februari startade Österbottens cancerförening kampanjen #PETforBotnia. Men den startar först nu på allvar sedan man fått besked från sjukvårdsdistriktets styrelse att man tar emot donationer för ändamålet.

Tunga resor undviks med PET i Vasa

Markku Suoranta säger att cancervården hela tiden blir bättre och att allt fler patienter överlever cancer.

Men i takt med att vården blir bättre kräver vårdmetoderna en mer avancerad teknik och då är det PET som gäller.

Med hjälp av den tekniken går det att hitta metastaser och cancern i ett tidigt skede.

Varför är det så viktigt att det finns en PET-CT-apparat på Vasa centralsjukhus?

- Att ha patienter att resa fram och tillbaka till Åbo, Tammerfors, Uleåborg eller Helsingfors för en PET-skanning är tungt och det är en tröskel för diagnosticeringen, säger Suoranta.

Finns det något negativt med att ha en sådan apparat i Vasa?

- Nej, tvärtom. Vi sköter redan patienter från Södra Österbotten, vi förstärker det samarbetet och kan på det viset gå framåt med centralsjukhusfrågan som på ett så negativt sätt präglade förra året.

Vill få in mer än 100 000

När Österbottens cancerförening startade sin kampanj var målet att samla in 100 000 euro. Det målet har höjts eftersom det redan kommit in över 50 000 euro genom två större donationer.

Genom olika välgörenhetsevenemang och annonser i sociala medier och tidningar ska man samla in pengarna.

Tidigare har medicinska stiftelsen i Vasa lovat donera 100 000 euro för anskaffningen av en PET-maskin till Vasa centralsjukhus.

Vasa sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Hans Frantz (SFP) säger att det också finns andra aktörer som hört sig för om möjligheten att donera pengar för anskaffningen av apparaten, bland dem finns till exempel Lions.

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige ska fatta beslut i ärendet i juni. Fram till den 15 maj har de frivilliga organisationerna tid på sig att samla in pengar.

Före mötet i juni behöver fullmäktigeledamöterna veta hur stora belopp som frivilliga donatorer ger eller kan tänkas ge.

Tillräckligt många undersökningar

Enligt Vasa sjukvårdsdistrikts undersökning kommer användargraden av maskinen att hållas på en ekonomiskt lönsam nivå med bara sjukvårdsdistriktets patienter.

Men man har ändå fört diskussioner med Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt om att erbjuda PET-appareten också till deras patienter.

För att apparaten ska vara lönsam krävs det mellan 370 och 380 undersökningar per år.

Positronemissionstomografi (PET) kombinerad med datortomografi (CT) är en metod med vilken man kan utföra oerhört detaljerad diagnostik, inte minst inom just onkologin.