Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Alfred fick dagisplats en timmes resa från hemmet - många får vänta länge på dagvårdsplats i Helsingfors

Från 2018
Staffan, Daniela och Alfred Strömsholm.
Bildtext Staffan och Daniela Strömsholms son Alfred har varit i kö för dagvårdsplats sedan oktober.
Bild: Yle / Petter Blomqvist

Daniela och Staffan Strömsholm önskade att deras son Alfred skulle kunna börja på dagis från och med mars. Men platsen som de tilldelades var så långt borta att vardagspusslet inte skulle gått ihop. Deras upplevelse är långt ifrån unik.

Köerna till dagvården på svenska i Helsingfors är fortsättningsvis långa. Eftersom de olika enheterna är utspridda och relativt små är det svårt att få en plats nära hemmet.

Familjen Strömsholm bor på Brändö. Efter att ha väntat på dagisplats sedan oktober blev man till sist erbjudna en plats i Landbo.

– Vi har bara en bil som Daniela behöver för jobbet, så jag skulle behövt föra till dagis med kollektivtrafik. Resan skulle tagit nästan en timme, och dessutom jobbar jag i Esbo så min morgonresa skulle tagit omkring två timmar, säger Staffan Strömsholm.

Familjen valde att tacka nej till dagvårdsplatsen i väntan på ett lämpligare alternativ.

– Vi har anlitat en privat skötare två dagar i veckan, men den personen har förstås dagar då det inte passar att komma. Resten av tiden pusslar vi så gott det går, oftast så att ena är hemma på kvällen och andra på morgonen och dagen. Vi hinner ses på nätterna och helgerna, säger Daniela Strömsholm.

Barn på lekplats
Bild: Mikael Crawford/Yle

Kjell Jakobsson som också bor på Brändö har upplevt en liknande situation.

– Vi har sökt dagisplats för nu i februari, men vi är fortfarande i kö. Vi blev erbjudna en plats i Malm men det skulle ha varit omöjligt. Vi skulle inte hunnit vara hemma med barnen alls.

Brist på både personal och vikarier

För närvarande finns det omkring 40 barn i Helsingfors som väntar på att tilldelas en dagvårdsplats på svenska.

Dessutom finns det ytterligare 130 som väntar på en förändring i vårdförhållandet, så som byte av enhet eller språk från finska till svenska.

Det råder både personal- och vikariebrist i Helsingfors. Bristen gäller främst barnskötare. Enligt dagvårdschef Nina Fabricius är ungefär 40 procent av alla som jobbar som barnskötare i Helsingfors obehöriga.

– Ett av kraven för att vi ska kunna ordna dagvårdsplatser är naturligtvis att det finns någon att sköta om dem. Det finns stora problem att rekrytera barnskötare, men barnträdgårdslärare har blivit lättare att hitta.

Enligt Fabricius har utbildningarna på Helsingfors Universitet och Arcada gjort att det finns fler behöriga barnträdgårdslärare som söker jobb i Helsingfors.

Helsingfors har ett avtal med bemanningsföretaget Seure som ordnar vikarier till dagvården. Dagvårdschef Nina Fabricius säger att det även där är svårt att hitta sådana som vill jobba på svenska.

Ingen vill att barn ska behöva skjutsas långa vägar till dagis

― Nina Fabricius - Dagvårdschef

Helsingfors stad planerar ett antal nya svenskspråkiga daghem, på Drumsö, i Främre Tölö och Månsas. En ny enhet har också nyligen öppnats på Busholmen.

– Vi hoppas att det kommer göra det lättare för åtminstone de familjer som bor där. Ingen vill att barn ska behöva skjutsas långa vägar till dagis, säger Fabricius.

Nog med stress utan ovisshet om dagvårdsplats

Daniela Strömsholm tycker att det redan är tillräckligt med stress när ens barn ska börja på dagis, utan osäkerheten över om det kommer finnas plats.

– När jag träffat andra småbarnsföräldrar är det nästan det enda man pratar om. Jag tycker det är dumt att det uppmanas till att skaffa fler barn när det inte går att ordna dagisplatser.