Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kursdeltagare ska jaga stenåldersfynd på hemlig plats i Borgå

Från 2018
Träkonstruktioner har hittats utanför raseborgs ruiner.
Bildtext (Arkivbild)
Bild: Yle/Marica Hildén

Intresset för arkeologi i Borgå är stort. Medborgarinstitutets sommarkurs "Stenåldersmysterier i Borgå" med tre dagar av arkeologiskt fältarbete fylldes på bara några timmar.

Nu har medborgarinstitutet gått in för att arrangera en andra kurs.

- Jag tror att också den kursen börjar vara full så småningom. Det finns ett stort intresse för arkeologi i Borgå, säger kursdragaren arkeolog Jan Fast.

En av orsakerna till det stora intresset är helt enkelt den, att en fantastisk forntid ligger gömd i marken i Borgåtrakten.

Arkeolog Jan Fast.
Bildtext Arkeolog Jan Fast (Arkivbild)
Bild: Yle/Minna Almark

Grävningarna vid Krämartorget väckte intresse

En annan orsak kan vara de rörsaneringar som gjordes i Borgå för ett år sedan. Saneringarna vid Krämartorget väckte stort intresse hos Borgåborna, eftersom man då också stötte på en del arkeologiska fynd.

- Ofta hänger sådana saker ihop. Det var ju en intressant grävning och om man råkar se en sådan på nära håll så väcks förstås intresset.

Det stora intresset kan också ha med det faktum att göra, att någon liknande kurs aldrig arrangerats i Borgå.

- Det finns helt enkelt en social beställning på det här, säger Fast.

Utgrävningar vid Raseborgs ruiner.
Bild: Yle/Marica Hildén

Hemliga platser tillsvidare

Kursen ger mest om man deltar alla dagar men det är också möjligt att vara med bara en dag för att få en uppfattning om de arkeologiska fynden och grävningarna.

- Vi vill hålla ribban så låg som möjligt. Tanken är att vem som helst med ett intresse för historia ska kunna delta och få en inblick i arkeologi, säger Fast.

Några detaljer om var utgrävningarna kommer att gå av stapeln vill arkeolog Jan Fast inte gå in på.

- Vi har fastnat för två platser. Den ena är i Illby och den andra en bit därifrån. Jag vill inte gå närmare in på exaktare positioner, eftersom det handlar om markägarkontakter här, säger Fast.

Målet har i alla fall varit att hitta så fyndrika platser som möjligt.

- Vi har försökt hitta platser som ur forskningssynpunkt är bra att gräva ut och som skulle vara attraktiva också ur Museiverkets synvinkel, det vill säga att de skulle få mera information om fornlämningarna på området och om hur välbevarade de kan tänkas vara, säger Fast.

Glasfynd från tidig järnålder på Åland.
Bild: Yle / Andreas Johnsson

Stenåldern intresserar mest

Om platsen där kursdeltagarna ska gräva visar sig vara en bra plats kan utgrävningarna fortgå också framöver.

- Vi riktar in oss på stenåldersfynd, vilket också ur ekonomisk synvinkel är rätt. Skulle vi gräva järnålder, bronsålder eller medeltid skulle konserveringskostnaderna bli höga. Fynden skulle behöva behandlas innan de kan arkiveras vilket är dyrt, förklarar Fast.

Stenåldern är enligt Fast också den tidsperiod som verkar intressera folk mest.

- Man gräver ofta på platser med sandjord och miljöerna är trevliga. Jag har märkt med åren att amatörer ofta är mest intresserade av en sådan inramning, säger Fast.

Exempel på föremål kopplade till stridsyxekulturen även om det inte är just dessa som analyserats. Den vänstra skålen har hittats i Hyvinge den högra i Närpes.
Bildtext Det är sällan stenåldersfynden är så välbibehållna som dessa.
Bild: Esa Suominen/ Museiverket

Bra bild av livet för 6 000 år sedan

Det som kursdeltagarna kan förväntas hitta är bland annat benskärvor, krukskärvor, pilspetsar eller delar av sådana och delar av gamla verktyg.

- Fyndmängderna på stenåldersgrävningar är överlag stora men det mesta är dessvärre sönderslaget. Sammantaget brukar det i alla fall bli en intressant palett, ett bra genomsnitt av stenåldersmänniskans liv på den plats man grävt upp, säger Fast.

Hur långt på väg kommer man då med tanke på att grävdagarna är sex till antalet?

- Det är en riktigt bra tid. Vi kommer att kunna göra en bra kartläggning av området och kursdeltagarna kommer att få en tillräckligt bra bild på vad arkeologiska utgrävningar handlar om, säger Fast.

Att delta i kursen kräver inga förhandskunskaper. Kursen inleds med en öppen avgiftsfri föreläsning om arkeologiska fältarbeten och fortsätter sedan med utgrävningar i tre dagar.