Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskvägsbygget i Billnäs börjar nu - oklart om det alls finns pengar för trappor vid kraftverken i Svartå

Från 2018
Uppdaterad 21.02.2018 15:57.
Ett vattenkraftverk i rödtegel, till höger syns en byggd fiskväg. Bildmontage.
Bildtext Så här ska fiskvägen se ut i Åminnefors där det första kraftverket finns.
Bild: Raseborgs stad

Byggandet av fiskvägarna vid Svartån kan nu börja. Nästa år ska fisken kunna ta sig förbi kraftverken i Åminnefors och Billnäs.

Redan i april inleds arbetena vid de två första kraftverken när man räknar uppåt från Pojoviken.

Det står klart sedan stadsstyrelsen i Raseborg i måndags (19.2) valde entreprenör för arbetena.

Det är frågan om fiskvägarnas Volkswagen eller Toyota, inte Tesla

Det är Vandabolaget GRK Kallio som bygger trapporna upp och nedvandringssystemen för smolten, det vill säga utvandringsfärdigt laxyngel.

Fiskvägarna ska vara säkra och flexibla.

- Det är frågan om fiskvägarnas Volkswagen eller Toyota, inte Tesla, förklarar Piia Nordström från Raseborgs stad gällande hur pålitliga de trapporna blir som nu ska byggas.

Svartån i Billnäs.
Bildtext Fiskvägarna ska göra det möjligt för fisk att igen vandra upp i ån.
Bild: Yle/Minna Almark

Det går att justera många saker så som trappstegens höjd i den tekniska fiskvägen som ska byggas i Billnäs och Åminnefors.

- Det går också att pumpa in mera vatten invid trappan så att fiskarna lättare hittar rätt väg upp.

Konstruktionen är helt ny i Finland. Den har tidigare använts till exempel i USA men då har det varit frågan om betydligt större floder än Svartån.

Miljoninvestering

Konstruktionerna ska stå klara redan 2019. Åminnefors ska stå klart våren 2019 och Billnäs hösten 2019.

Priset blir cirka 2,5 miljoner euro.

Sju företag lämnade in offerter, bland dem fanns också västnyländska företag.

Offertpriserna varierade mellan 2,5 och 4 miljoner euro.

Ett foto av kraftverket i Billnäs bruk där man ritat in en fiskväg.
Bildtext Så här ska fiskvägen se ut vid kraftverket i Billnäs.
Bild: Jussi Tervaoja

Det kan ta tiotals år för fiskar att lära sig nya rutten.

- Vi måste komma ihåg att det säkert tar årtionden för vandringsfiskstammen att återvända till i Svartån, påminner kvinnorna som har jobbat hårt och länge för fiskvägarna, Piia Nordström från Raseborgs stad och Jaana Pönni från föreningen Västra Nylands vatten och miljö.

Gammelmammornas roll

I vattendragets översta delar i Loppi och Högfors har man hittat "gammelmammor".

Det är öringhonor av en riktigt gammal stam som inte längre återvänder till havet. Tanken är nu att föda upp nya öringar av den stammen, förklarar Nordström och Pönni.

En öring i vatten, stenar på bottnen.
Bildtext Namnet öring beror på att fisken uppehåller sig i vatten där botten består av ör, det vill säga grovt grus. Arkivbild.
Bild: Kari Stenholm

Svartån har också vid sidan av Kymmene älv varit en uppvandringsled för lax. Men det var för 50 år sedan.

- Här gäller det att plantera tillbaka laxen, säger Nordström och Pönni.

En karta som visar var det finns kraftverk och bäckar vid Svartån i Nyland.
Bildtext Mellan kraftverken i Billnäs och Svartå finns det flera bäckar där laxfiskar kan leka.
Bild: Raseborgs stad

Det är en god nyhet att de första trapporna byggs på en gång.

När fisken kommer förbi Billnäs kan den hitta små bäckar där den kan leka.

- Sådant finns inte före Åminnefors och inte heller mellan Åminnefors och Billnäs.

Det är viktigt att vårda de här platserna och se till att det inte rinner vatten från åkrarna i dem, poängterar Pönni.

Flodpärlmusslans roll

Utrotningen av laxen, den kraftigt försvagade öringsstammen samt de försämrade levnadsbetingelserna och vattenkvaliteten förhindrar också flodpärlmusslans reproduktion.

Det beror på att det i flodpärlmusslans livscykel ingår ett larvstadium i laxfiskarnas gälar.

Flodpärlmusslor som är fångade i Billnäs. Dessa är döda.
Bildtext Flodpärlmusslor
Bild: Yle/Marica Hildén

Flodpärlmusslan är utrotningshotad och fridlyst.

Finlands sydligaste och mest betydande population av flodpärlmussla existerar fortfarande i Svartån. Men beståndet är gammalt. Om vattendragets skick inte förbättras, är beståndet dömt att dö ut.

Mera pengar av staten

Fiskvägar förbi kraftverken ska rädda också flodpärlmusslan. Fiskvägarna är ett av den nuvarande regeringens så kallade spetsprojekt.

Staten har redan tidigare bidragit med pengar för fiskvägarna i Svartån.

För några dagar sedan beslutade Jord- och skogsbruksministeriet om ytterligare finansiering: Svartåns fiskvägar fick drygt 300 000 euro till. Det innebär att statens andel av kostnaderna uppgår till 1,1 miljon euro.

Hela finansieringen ser nu ut så att staten kommer med 800 000 euro spetsprojektspengar. Jord- och skogsbruksministeriet har alltså dessutom nu beslutat om drygt 300 000 euro till fiskvägarna i Svartån.

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen med riksdagsledamot Thomas Blomqvist och Raseborgs gatuchef Piia Nordström.
Bildtext Det var tjo och tjim under presskonferensen vid kraftverket i Billnäs när staten meddelade att man pumpar in pengar i fiskvägsprojektet.
Bild: Yle/Marica Hildén

EU-kommissionens Freshabit-projekt kommer med 600 000 euro. Lika mycket kommer från ett annat projekt, Vattendragsvisionen för Karisån.

Städerna Raseborg och Lojo deltar också i finansieringen; deras andel är cirka 170 000 euro.

Också kraftverkens ägare Koskienergia samt papperstillverkaren Sappi i Lojo samt Pojo-Ekenäs fiskeområde och Lojosjöns fiskeområde deltar med mindre summor i finansieringen.

Projektet involverar en mängd andra aktörer som planerar, forskar och medverkar med annan expertis.

Oklart hur det blir med Åkerfors och Svartå fors i Svartå

Det som ännu inte är klart är hur det blir med planeringen och pengarna för fiskvägar förbi kraftverksdammarna i Svartå, det vill säga Åkerfors och Svartå fors.

- Men vi ser rutten förbi de fyra kraftverken som en helhet.

Två kvinnor som står framför två porträtt som föreställer män.
Bildtext Piia Nordström och Jaana Pönni berättade om fiskvägsplanerna på gamla stadshuset i Ekenäs.
Bild: Pia Santonen / Yle

Piia Nordströmoch Jaana Pönni hoppas att arbetet kan komma i gång under den här regeringsperioden. Riksdagsvalet hålls om ett drygt år.

- Ingen vet om den nya regeringen vill satsa på fiskvägar.

På föreningen Västra Nylands vatten och miljös webbplats kan du läsa mera om planerna på fiskvägar i Svartån.

Svartån i Åminnefors

Sportfiskarna har väntat på fiskvägar i Svartån i 30 år

När flodpärlmusslan räddas kommer laxarna tillbaka.