Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stoppa matsvinnet, så stoppar du blågröna alger

Från 2018
Algblomning i Houtskär.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Vad finns det för koppling mellan matsvinn och eutrofiering? Hur kan en enskild turist motverka blågröna alger och vattnets status? Dessa frågor behandlas i nytt pilotprojekt på Örö, Själö, Nagu och Jurmo.

Enligt en undersökning gjort av Brahea-centret vid Åbo universitet upplever 60 % av alla turister att blågröna alger och vattnets övergödning påverkar deras fritid negativt då de vistas i Skärgårdshavet.

- Över två tredjedelar av dem som svarade på undersökningen förstår inte kopplingen mellan matsvinn och eutrofieringen. Det är intressant att notera att största delen av alla resenärer inte är medvetna om den påverkan de själva har på det närliggande vattnet, säger Leena Erälinna projektledare för Ravinnekiertoa Saaristomeren matkailukohteissa (SaaRa)-projektet.

Projektet vill uppmärksamma resenärer i Skärgårdshavet att se över sitt egna konsumtionsbeteende och sopsortering.

Örös sydspets.
Bildtext Örö.
Bild: Annika Holmbom

Speciellt ska projektet fokusera på de utmaningar som matsvinnet medför på skärgårdsdestinationer där sophanteringen är utmanande och miljön speciellt känslig.

- Matsvinnet är en central utmaning på Själö och Örö. Den unika naturen i Skärgårdshavet lockar många resenärer. Därför är det viktigt att tillsammans med kunderna hitta på fungerande lösningar för att förbättra Skärgårdshavets tillstånd, säger Heli Annala, ansvarig utvecklingschef vid skärgårdsföretaget Triton Marin.

Hållbara lösningar för att motverka eutrofieringen

Matsvinnet är en stor utmaning i hela den finländska livsmedelskedjan. Allt som allt slängs totalt 400 miljoner kilogram
ätbar mat årligen. Varje finländare slänger alltså i genomsnitt 24 kilogram ätbar mat varje år.

SaaRa-projektet har som mål att minska matsvinnet med en tredjedel vid pilotprojekten. I samband med projektet kommer kompostering av matsvinnet att utvecklas på turistöarna.

Själö hamn.
Bildtext Själö.
Bild: Yle/ Ulrica Fagerström

Genom de här åtgärderna kommer de viktigaste turistorterna i Skärgårdshavet, Örö, Själö, Nagu och Jurmo att kunna ha ett så effektivt kretslopp som möjligt för näringsämnena.

Miljöministeriet finansierar projektet.

Källa: Åbo universitets Brahea-center

Diskussion om artikeln