Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ägaren vägrar lyda städuppmaningar - också tingsrätten tog ställning till stenhögarna i Billnäs

Från 2018
Uppdaterad 23.02.2018 12:58.
En snöig väg, stenhögar täckta av snö, gamla röda byggnader, en röd paviljong.
Bildtext Markägaren har inte flyttat bort högarna.
Bild: Pia Santonen / Yle

Nu har också tingsrätten tagit ställning till en långvarig tvist i Billnäs bruk.

Rätten dömde en markägare till bötesstraff eftersom hen i flera år och trots upprepade städuppmaningar har lämnat störande högar av sand, stora stenar och annat byggmaterial på synliga platser i bruket och vägrat föra bort dem.

Vägrar lyda uppmaningar

Tidigare har problemet med sand- och stenhögarna cirkulerat mellan markägaren, staden och förvaltningsdomstolarna. Markägaren har förlorat i alla rättsinstanser hittills.

Men markägaren har ändå inte flyttat bort högarna och brunnsringarna.

Hen medger att hen har hämtat högarna till platsen. Men till sitt försvar uppger markägaren att det är någon annan som har brett ut dem på området.

Markägaren har för polisen berättat att hen inte har besökt fastigheterna sedan våren 2013 när hen skrämdes bort från platsen.

Synlig plats i Billnäs bruk

Den dömda äger två fastigheter i det kulturhistoriskt värdefulla bruksområdet i Billnäs.

Det är med andra ord inte frågan om affärsmannen Olli Muurainens ägor som är mycket större.

Fastigheterna med stenhögar ligger på en synlig plats bredvid varandra på norra stranden av Svartån strax väster om bron i den i västra delen av Billnäs bruk. Platsen ligger vid gamla brandstationen och i närheten av häststallen.

De olovliga sand- och stenhögarna uppdagades redan 2012.

En vintrig vy över ett område med gamla byggnader, mycket snö, bilden tagen från en bro, vägen och broräcket syns i förgrunden. Bara träd.
Bild: Pia Santonen / Yle

En del av jordmassorna ligger så nära husväggar att de kan orsaka fuktskador.

Stenarna sägs också vara så stora att de inte kan användas som byggmaterial.

Miljö- och byggnadsnämnden har sedan 2014 uppmanat ägaren att föra bort allt. Men inte ens hot om vite på 20 000 euro har hjälpt.

Det är förbjudet att förfula miljön

Brottet som markägaren dömdes för heter byggnadsförseelse.

I markanvändnings- och byggnadslagen står det bland annat:

Lagring utomhus skall ordnas så att den inte fördärvar landskap som syns från en väg eller en annan allmän led eller något annat område eller stör den omgivande bosättningen.

På ett detaljplaneområde får ett område inte användas för lagring som förorsakar störningar eller förfular omgivningen eller för långvarig eller omfattande utomhusförvaring av varor, om inte något annat följer av detaljplanen.

Tingsrätten behandlade endast tiden från våren 2016 till sensommaren 2017. Markägaren dömdes till 30 dagsböter eller 360 euro.

Artikeln kompletterades fredagen den 23.2.2018 vid 13-tiden med uppgiften att det inte handlar om affärsmannen Olli Muurainens markegendom i Billnäs.

Diskussion om artikeln