Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Mopedverkstaden blev sista droppen - tre ledamöter avgår från välfärdsnämnden i Pyttis

Från 2018
Mopeder på rad
Bild: Mikael Crawford/Yle

Ledamöterna som avgår anser att välfärdsnämnden inte på länge haft någon riktig möjlighet att fatta beslut. Sista droppen blev kommunens beslut om att sluta understöda en mopedverkstad.

Sami Saarinen, Mikko Almgren och Jaana Klami lämnade på onsdagen sitt avgångsbesked.

De säger att de inte kan påverka kommunens utveckling i nämnden och att välfärdsnämnden i praktiken förlorat sin möjlighet att fatta beslut.

Enligt de avgående ledamöterna hade beslutet om mopedverkstaden i Pyttis i själva verket fattats redan innan ärendet togs upp i välfärdsnämnden.

Bildtext 15-åriga Hemi Suvijärvi reparerar en moped i mopedverkstaden i Huutjärvi. Verkstaden får inte längre stöd av kommunen.

Enligt ledamöterna grundar sig kommunens beslut om att grunda en egen mopedverkstad på rykten. Den förening som driver en mopedverkstad i Huutjärvi fick inte uttala sig.

Pyttis kommun sade i december upp sitt avtal föreningen. Kommunen började i stället förbereda öppnandet av egen mopedverkstad.

Ytterligare redogörelser tillfredsställde inte nämndmedlemmarna

Sami Saarinen och Mikko Almgren bad om att nämnden skulle få se en utredning om när kommunens egen mopedverkstad skulle kunna öppna och hur mycket verkstaden skulle kosta.

De svar som nämnden fick på tisdagens möte var inte tillräckliga, enligt Sami Saarinen. En majoritet i nämnden var nöjd med utredningen och saken förklarades behandlad.

- Jag kan inte fortsätta som ledamot i välfärdsnämnden eftersom jag saknar förtroende för kommunens tjänstemän och för nämnden, säger Saarinen.

Vi tycker det är bra att kommunen ordnar verksamhet för unga, men vi tycker inte om sättet på vilket saken har skötts

Jaana Klami

Mikko Almgren och Jaana Klami har också kommit fram till samma slutsats.

- Mopedverkstaden är bara en del av ett mönster som jag varit missnöjd med. Det känns konstigt att man inte ens får be om svar på frågor som blivit oklara, utan att man borde lita blint på tjänstemännens ord, säger Mikko Almgren.

Också Jaana Klami säger att hon inte kunnat påverka som ledamot i välfärdsnämnden.

- Vi tycker det är bra att kommunen ordnar verksamhet för unga, men vi tycker inte om sättet på vilket saken har skötts. Det har förts fram diverse rykten om föreningen som driver en mopedverkstad, och föreningens representanter har inte fått en chans att lägga fram sina egna synpunker.

Affärslokal som ska bli mopedverkstad renoveras

Kommunen har hyrt lokaler för den nya mopedverkstaden i en tidigare affärslokal.

Renoveringen av lokalerna inleds först nu, fastän verksamheten skulle fortsätta obrutet efter att kommunen sade upp avtalet med den förening som driver mopedverkstaden i Huutjärvi.

Avtalet tog slut vid årsskiftet. Mopedverkstaden i Huutjärvi fortsätter sin verksamhet utan kommunens stöd.

Förutom den försenade starten pekar de avgående ledamöterna i nämnden på de stigande kostnaderna. Kostnaderna skulle stanna på samma nivå som tidigare.

De tre ledamöterna anser att kommunens ungdomsväsende har gett bristfälliga redogörelser om mopedverkstadsverksamhetens kostnader. Bland annat vet man inte hur mycket renoveringen kommer att kosta.

Kommunen understödde föreningen som drev mopedverkstad med 1 500 euro i månaden.

Hyran för den före detta affärslokalen som ska bli mopedverkstad är 2 300 euro i månaden. Vårdbolaget Attendo ska understöda kommunens mopedverkstad ekonomiskt med 800 euro i månaden.

Artikeln baserar sig på Mopotalli oli viimeinen niitti — kolme jäsentä eroaa Pyhtään hyvinvointilautakunnasta skriven av Riitta Pihlaja.

På andra språk

Diskussion om artikeln