Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Deadline för försöket med skolsvenskan: Alla som vill delta får inte automatiskt vara med

Från 2018
Skolbarn vid pulpeter
Bildtext Byta skolsvenska - mot andra språk - eller ryska?
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Hur det går för det omstridda språkförsöket får vi ett första besked om i dag fredag då tiden går ut för kommunerna att anmäla sitt intresse att delta.

Intresset har varit svalt, trots att regeringen valt att satsa miljoner på både lärarlöner, undervisningsmaterial och stödundervisning.

Regeringen har reserverat två miljoner på försöket och räknar med maximalt 2 200 elever som i stället för svenska på sexan kan välja andra språk, i vissa kommuner explicit ryska.

Många städer, bland dem Imatra och Villmanstrand har tackat nej, trots att behovet av att kunna ryska i östra Finland är stort. Föräldraenkäter visade ändå att vårdnadshavarna inte var färdiga att riskera sina barns kunskaper i det andra officiella inhemska språket, svenska, med tanke på sina barns framtida yrkesval.

Vi hade väntat ett större intresse

― regeringsrådet Janne Öberg

Vi rapporterade den här veckan om vilka tankar språkförsöket väckte i både Nyslott och Villmanstrand.

Nyslott var då intresserat av att gå med i språkförsöket medan Villmanstrand beslutat att tacka nej.

- Vi hade väntat att kommunerna hade varit lite mer intresserade av försöket, säger regeringsrådet Janne Öberg vid Undervisningsministeriet. De har hört föräldrar och barn - och vi på ministeriet har inget att tillägga. Kommunerna får bestämma själva.

Vi är vana vid stark feedback

― regeringsrådet Janne Öberg

Vid ministeriet är man inte förvånad över den debattstorm språkförsöket har föranlett.

- Vi är vana vid stark feedback, det här är inget nytt för oss, säger Öberg.

janne Öberg är regeringsråd och arbetar vid Undervisningsministeriet.
Bildtext Janne Öberg är regeringsråd och arbetar vid Undervisningsministeriet.
Bild: Yle/Anna Savonius

Ifall det blir så att väldigt få kommuner vill delta i försöket - får alla intresserade då vara med?

- Nej det får de inte. Lagen har tydliga krav på vem som får vara med. Det måste finnas yrkesmässiga och ekonomiska förutsättningar att genomföra språkförsöket, säger Öberg.

Vi är beredda på att det behövs stödundervisning

― regeringsrådet Janne Öberg

Pengarna som anslagits för språkförsöket ska bland annat användas till undervisningsmaterial, lärarlöner och stödundervisning.

- Vi räknar med det kommer att finnas elever som vill avbryta försöket. Det kan de göra före sjunde klassen börjar och byta tillbaka till det andra inhemska, svenskan. I så fall behöver de extra stödundervisning och det kan också kompenseras med statsbidrag.

Det finns också anslag för att ge stödundervisning i svenska i högskolorna, vid behov.

Språkförsöket avancerar nu så att Utbildningsstyrelsen gör en första gallring bland ansökningarna och sedan tar Undervisningsministeriet över.

Ifall språkförsöket torkar in och man inte får tillräckligt många som vill delta - vad händer då med de anslagna miljonerna?

- Det är för tidigt att kommentera det här. Försöket kan pågå i fem år och vi kan inte uppskatta de totala kostnaderna i det här skedet.

Diskussion om artikeln