Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nytt tillvalsämne för bara flickor i Karleby – på kursen Bella ska flickorna bygga sin självkänsla

Från 2018
Tonåringar.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

I höst erbjuder Karleby ett tillvalsämne för enbart flickor. Det är svenska högstadiet Donnerska skolan som erbjuder kursen Bella.

På den ska flickorna bland annat genom rollspel och diskussioner bygga sin självkänsla och identitet.

Bakgrunden är att skolans lärare har märkt att flickorna ofta mår lite dåligt berättar studiehandledare Annika Wiklund.

- De har ångest och tar stress över skolarbetet. Syftet med kursen är att främja flickornas hälsa och välbefinnande.

Studiehandledare Annika Wiklund.
Bildtext Annika Wiklund, studiehandledare.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

En grupp åttor har redan fått testa på kursen Bella ett par timmar. Flickorna gillade att fundera på roller och vem som får göra vad.

- Vad får pojkar göra och vad får flickor göra? Får pojkar göra mer? Flickorna är lite lugnare, säger Greta Rahikka.

- På sociala medier säger de alltid att så här ska en kvinna se ut, och så här ska en karl se ut, säger Nelly Huima.

Sund jag-bild

På kursen kommer man bland annat att ta upp vardagliga situationer men också svåra stunder.

- Hur kommer man ur dem på ett bra sätt, hur ska man gå tillväga om man känner sig illa behandlad? Genom diskussioner hoppas vi att flickorna ska få stöd i såna frågor.

Enligt Wiklund är flickor i dag ofta väldigt självkritiska. Förhoppningen är att kursen också ska påverka hur de uppfattar sig själva.

- De ska kunna utveckla ett sunt och realistiskt förhållande till sig själv och sitt beslutsfattande, säger Wiklund.

Matilda Enlund, Rebecka Enlund, Nelly Huima, Greta Rahikka och Ronja Kauko:
Bildtext Matilda Enlund, Rebecka Enlund, Nelly Huima, Greta Rahikka och Ronja Kauko.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Man ska vara sig själv tycker Greta Rahikka. Men det kan vara svårt.

- Folk accepterar dig inte om du är dig själv, eller de kan säga något elakt.

- Så tänker man att nu ska jag vara på nåt annat sätt, försöka göra rätta saker, säger Ronja Kauko.

Inga pojkar välkomna

Materialet Bella kommer från Sverige och är utarbetat specifikt för flickor.

- Men visst finns det behov bland pojkar också, säger Wiklund som hoppas på en motsvarande kurs för pojkar framöver.

Flickorna verkar tycka det är skönt att pojkarna inte får komma med på den här kursen.

- Det är lugnare om man bara är flickor, säger Ronja Kauko.

Ungdomar
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

- Flickorna är lite rädda i klassen, rädda att säga något fel och alla börjar skratta, säger Nelly Huima.

Kursen Bella kommer att pågå under en period nästa läsår. Det innebär att flickorna träffas cirka tolv gånger för en lektion på 70 minuter.

Åttorna och niorna i Donnerska skolan kan i höst också välja tillvalsämnet Närhjälp.

Det handlar till exempel om frivilligjobb inom äldrevården eller dagvården. Eleverna kan till exempel sätta guldkant på de äldres eller barnens tillvaro.

Diskussion om artikeln