Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hovrätten hävde totalvägrares fängelsedom – särbehandlingen av Jehovas vittnen ansågs vara diskriminerande

Från 2018
Uppdaterad 23.02.2018 13:32.
Militär uppställning.
Bildtext Jehovas vittnen behöver varken göra militär- eller civiltjänst.
Bild: Yle / Jyrki Lyytikkä

Det är diskriminerande att en totalvägrare som vägrar göra civiltjänst döms men att Jehovas vittnen varken behöver göra militärtjänst eller civiltjänst. Det här slår Helsingfors hovrätt fast i ett beslut, som gavs på fredagen.

En man som av samvetsskäl vägrade göra civiltjänst förde ärendet till rätten. Han dömdes 2016 i Östra Nylands tingsrätt för vägran att fullgöra civiltjänst till 173 dagar fängelse.

Men hovrätten hävde domen. Rätten röstade om saken och omröstningen slutade 4-3.

Majoriteten i hovrätten ansåg att efter den lag som befriat Jehovas vittnen från militär- och civiltjänst trädde i kraft har det skett stora förändringar. De lyfte fram att Finland till exempel undertecknat europeiska människorättsavtalet.

Om alla faktorer tas i beaktande kan inte olika övertygelser få olika behandling. Inte ens fastän befrielselagen stiftats som en undantagslag. Det här anser majoriteten av hovrätten.

Har varit befriade sedan 1980-talet

Personer som tillhör Jehovas vittnen har varit befriade från allmän värnplikt sedan 1980-talet. Befrielselagen trädde i kraft i början av 1987.

I praktiken krävs ett intyg från församlingen för att befrias. Med hjälp av det kan en person med tre års mellanrum be om uppskov fram tills att han som 29-åring befrias på grund av ålder.

Befrielselagen var en undantagslag, som var ett svar på kritik Finland fått från FN:s människorättskommitté. Kommittén såg totalvägrarna som åsiktsfångar och ansåg att Finland inte uppfyllde sina internationella förpliktelser.

Grundlagen reviderades både år 1995 och 2000 men lagen som gäller Jehovas vittnen har inte ändrats.

Fått kritik från FN:s människorättskommitté

Mannen vägrade 2015 göra civiltjänst och motiverade det med sin personliga övertygelse. Han är pacifist. Han motsätter sig krig och är för icke-våldsamma lösningar och vill förebygga konflikter.

Mannen anser i sitt besvär att hans övertygelse har behandlats diskriminerande gentemot Jehovas vittnen. I besväret till hovrätten lyfts också fram att FN:s människorättskommitté slagit fast att Finland bryter mot de internationella konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter som man förbundit sig till då Jehovas vittnen har favoriserats.

Specialsakkunnig Robin Harms på Diskrimineringsombudsmannens byrå har representerar mannen under rättsprocessen.

– Vi kan inte ha en situation där man på grund av sin religion eller övertygelse blir diskriminerad i förhållande till någon som tillhör en annan religion eller har en annan övertygelse, sade Harms till Svenska Yle i maj då ärendet behandlades i hovrätten.

Hovrättens dom har inte vunnit laga kraft. Åklagare Maren Salvesen har meddelat till Yle att hon kommer att ansöka om besvärstillstånd hos Högsta domstolen.

Tillägg klockan 13.32: Uppgiften om att åklagaren ansöker om besvärstillstånd lades till.

Peace logo på en stolpe

Totalvägrare vill ha samma behandling som Jehovas vittnen

Hovrätten behandlar principiellt viktigt fall på torsdag.

Diskussion om artikeln