Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny plan för daghem: Arbeta utifrån barnens intressen

Från 2018
Uppdaterad 27.02.2018 08:09.
Små leksaksbilar står radade i en kö på ett bord.
Bildtext Några barn har radat bilar i en rad på daghemmet Elka.
Bild: Yle/Camilla Berghäll

Sedan hösten 2017 har daghemmen haft en ny plan för småbarnspedagogik. De vuxna ska vara mer lyhörda för barnen och arbeta utifrån barnens intressen. Planen ställer också högre krav på personalen att förstå vad pedagogik är, säger Ann-Katrin Svensson som är professor vid Åbo Akademi i Jakobstad.

Enligt den nya planen ska de vuxna vara lyhörda för vad barnen är intresserade av, och både barn och föräldrar ska vara delaktiga på ett nytt sätt.

I daghemmet Elka i Helsingfors innebär det här att de vuxna observerar barnen på ett annat sätt än tidigare, och tar fasta på sådant som barnen är intresserade av.

– Om barnen är intresserade av rymden så jobbar vi kring det och plockar in olika kompetenser, allt från rörelse till musik och konst, säger Mia Ahlskog som är daghemsföreståndare i daghemmet Elka.

I praktiken betyder det att de vuxna är närvarande hela tiden.

– Vi följer med vad barnen leker, hur de leker, vad pratar de om, och så diskuterar förstås med dem hela tiden, säger Ahlskog.

Två kvinnor str framför en vägg med dagispyssel.
Bildtext Johanna Muinonen är barnträdgårdslärare och viceföreståndare, och Mia Ahlskog är föreståndare i daghemmet Elka i Helsingfors.
Bild: Yle/Camilla Berghäll

Enligt Ahlskog har man inom Helsingfors redan tidigare arbetat på ett liknande sätt, så förändringen jämfört med det tidigare har egentligen inte varit så stor.

Barnträdgårdslärarna har utöver arbetet i barngruppen under årens lopp också fått allt mer administrativt arbete. Det innebär pappersarbete som behöver göras utanför barngruppen.

För barnträdgårdsläraren Johanna Muinonen som jobbar i Elka fungerar det bra då arbetet planeras i förväg.

– Visst kräver det tid och planering, men det är en del av jobbet. Vi planerar också hela pedagogiska verksamheten med barnen och samtidigt planerar vi in tid för att skriva, och där turas vi om så att alla har tid att sitta och skriva, säger Muinonen.

En person håller i ett papper.
Bildtext Barnen har fått rösta om temat, visar Johanna Muinonen.
Bild: Yle/Camilla Berghäll

Verkligheten ser olika ut i olika daghem

I södra Finland har bristen på behöriga barnträdgårdslärare diskuterats under en längre tid. Ahlskog tycker att det har blivit lättare att hitta behöriga barnträdgårdslärare, men att det finns en stor brist på behöriga barnskötare.

– Vi har obehöriga barnskötare som har arbetat en längre tid och som är jätteduktiga, det är vi jätteglada för och dem vill vi gärna ha kvar. Nu har vi också startat en ny läroavtalsutbildning i Helsingfors, så här finns läroavtalselever som sedan blir barnledare, säger Ahlskog.

Elka är ett stort daghem med 6 grupper och över 80 barn vilket gör att personalen kan hoppa in och hjälpa varandra. Alla daghem har ändå inte samma utgångsläge.

En daghemsföreståndare som Svenska Yle har talat med säger att personalbristen gör det svårt att uppfylla de krav som planen för småbarnspedagogik ställer.

– Det är svårt att hitta behöriga barnträdgårdslärare, och svårt att hitta vikarier, säger föreståndaren som vill vara anonym.

Den här föreståndaren vill inte gå ut i offentligheten med sitt och daghemmets namn, för hen är oroad över att det är dålig reklam för daghemmet och att det leder till att ingen söker jobb där.

– På grund av en nästan konstant personalbrist blir det också svårt för barnträdgårdslärarna att göra de arbetsuppgifter som de behöver göra utanför barngruppen, säger föreståndaren.

Nytt tänkesätt en utmaning

Den nya planen innebär att man ska utgå från barnen, och för många kan det vara en utmaning att tänka på ett helt nytt sätt. Ann-Katrin Svensson, som är professor i pedagogik med inriktning mot tidigt lärande i Jakobstad, förstår att det kan vara svårt om man jobbat på ett annat sätt i 25 eller 30 år.

– Det handlar inte om att vuxenauktoriteten ska minska, utan om att vuxna ska utveckla sin lyhördhet för barnen, och det här är något som får ta tid att införa, säger Svensson.

Även om det delvis handlar om att lära sig nya tänkesätt håller Svensson också med om att det finns för lite resurser i daghemmen.

– Man har inte heller utbildad personal så det räcker, men det hoppas jag att man får med tiden om yrket blir mer attraktivt, säger Svensson.

En häftad plan för småbarnspedagogik på en bilmatta.
Bildtext Planen för småbarnspedagogik i Helsingfors.
Bild: Yle/Camilla Berghäll

Större krav på personalen att förstå pedagogik

Svensson beskriver den nya planen för småbarnspedagogik som mer barnfokuserad. Den pekar ut vissa områden som språk, matematik och konst men verksamheten ska planeras utifrån de intressen som finns i barngruppen.

Enligt den nya planen ska man stödja barnens lärande tydligare på ett pedagogiskt sätt.

– Den ställer egentligen lite större krav på personalen att förstå vad pedagogik är, och hur vi kan stödja barnen utifrån det som intresserar dem, säger Svensson.

Diskussion om artikeln