Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rysk och europeisk naturgas korsar varandra utanför Ingå - Västnyland påverkas bara lite av de nya gasledningarna

Från 2018
Gasrör vid Eupecs fabrik i Kotka avsedda för Nord Stream
Bildtext Arkivbild på gasrör vid Eupecs fabrik i Kotka. De är avsedda för Nord Stream.
Bild: Eupec

Utanför den västnyländska kusten pågår som bäst två gasrörsprojekt. Det ena ökar naturgasen till Finland från Europa och det andra ökar naturgasen från Ryssland till Europa.

Gasrören heter Nord stream 2 och Baltic connector. Baltic connector är en havsledningen mellan Ingå och den estniska staden Paldiski.

Vad innebär Baltic connector för Västnyland?

- Jag tror att dess inverkan sist och slutligen är ganska begränsad. Baltic connector bygger ut naturgasnätet till Ingå och kan etablera industri som behöver naturgas, säger Ekenäs Energis vd Frank Hoverfelt.

- På ett allmänt plan är det förstås bra att energiinfrastrukturen byggs ut. Eventuellt kan det byggas ut vidare i något skede. Men det här projektet har inte direkta inverkningar utanför Ingå.

Personporträtt av Frank Hoverfelt.
Bildtext Frank Hoverfelt är utbildad diplomingenjör i energiteknik.
Bild: Yle/Malin Valtonen

I dag finns det i Västnyland naturgas i Lojo och Sjundeå. Hoverfelt tillägger att Baltic connector är intressant för Finland då man inte längre är fullt beroende av rysk naturgas.

- Jag tror ändå att den ryska naturgasen är den dominerande importkanalen, men Baltic connector öppnar för möjligheten, säger Hoverfelt .

Baltic connector ansluter Finland till Baltikum som i sin tur ansluts till Centraleuropa.

Företaget Termonova i Ingå kan möjligen vara i behov av den naturgas som kommer till Ingå.

- Vi kunde ha möjlighet att använda naturgas i vår process som ersättare av propan. Vi har påbörjat ett projekt att utvärdera möjligheten tekniskt samt ekonomiskt tillsammans med gasleverantör, svarar Termonovas vd Peter Hammarberg per mejl.

LNG intresserade Västnyland

För några år sedan ville företaget Ido använda naturgas, men då i form av LNG. LNG står för liquefied natural gas, det vill säga, flytande naturgas.

- Fördelen är att man till exempel kan transportera den på gummihjul. Om det skulle ha kommit en LNG-terminal till Ingå så skulle det ha öppnat möjligheten att transportera naturgas också längre västerut, säger Hoverfelt.

Finns det ett behov av att använda naturgas i Västnyland?

- Den kartläggning vi har gjort visar att vissa industrier använder det, men det är inte några stora mängder och industrierna inte är särdeles många.

Mer rysk naturgas till Europa

Nord Stream 2 är ett projekt som inte konkret kommer in i Finland. Dock bidrar det med arbetsplatser då till exempel Inkoo shipping i Ingå hamn levererar sten till gasrörsprojektet.

Den gula streckade linjen är den nya dragningen.
Bildtext Nord stream 1 förser och Nord stream 2 ska förse Europa med rysk naturgas.
Bild: Yle grafik

I dagsläge finns det redan en naturgaslinje, Nord stream 1 som går från Ryssland till Europa. Nu byggs en till och därmed ökar Europas beroende av rysk naturgas.

- Finland och Europa kommer att vara beroende av rysk naturgas länge och det är klokt på ett vis att använda den ryska gasen om man behöver gas då den finns nära.

- Det stämmer förstås att man är beroende av rysk gas, men Ryssland är också beroende av de europeiska marknaderna. Det finns ett ömsesidigt beroendeförhållande. Europa är en stor kund för den ryska naturgasen, säger Hoverfelt.

LNG kan importeras från andra kontinenter. Det kostar ändå mer och därför tror Hoverfelt att den ryska naturgasen kommer fortsätta dominera i Europa.

Han tillägger att marknaden ändå hela tiden utvecklas.

Bättre miljömässigt

År 2015 bestod sju procent av Finlands totala energiförbrukning av naturgas.

- Naturgas är ett stort bränsle i Finland, men inte lika stort som bioenergi eller kärnkraft eller ens olja om man ser till hela energianvändningen, säger Hoverfelt.

Miljömässigt är naturgas ett bättre alternativ än kol och olja trots att gasen också är ett fossilt bränsle.

Hoverfelt skulle vilja se att man istället använder sig av biogas som vanligen utvinns ur bioavfall.

- Naturgas och biogas är i princip samma gas, det vill säga metangas, säger Hoverfelt.

Gemene västnylänning opåverkad

I Finland har inte energipolitiken gällande naturgas alltför stor påverkan på privatpersoner.

- I Mellaneuropa är det vanligt att värma privata hus med naturgas. I Finland har vi inte den graden av utbyggnad då gasnätet är såpass litet. Där det finns gas finns det förstås möjlighet att använda den.

Ryssland har under vissa tillfällen stängt av naturgasen till bland annat Ukraina. Båda parterna har anklagat varandra för att bryta mot avtalet om gasleveranserna.

Västnylänningarna behöver ändå inte oroa sig för att rysk gas skulle ställa till problem då naturgasen inte används i stor skala på området.

- Här har vi tack och lov vår energiproduktion på en väldigt lokal bränslegrund så så tillvida kan vi vara trygga, säger Hoverfelt.

Kommer Ekenäs energi att utnyttja det att det nu kommer naturgas närmare från Baltikum?

- Nej, vi har inte sådana planer. Det måste börja från en efterfrågan på marknaden och i dag är efterfrågan så pass liten. Om vår fjärrvärme var producerad med olja så skulle det kanske vara ett alternativ men vi använder oss till 99 procent av skogsflis.

Han är ändå medveten om att företag som behöver naturgas kanske inte etablerar sig i regionen då gasen inte är lättillgänglig.