Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Virkkulankylä ska ge miljoner i intäkter - snart är det bäddat för Sjundeås nya seniorby

Från 2018
Uppdaterad 13.03.2018 12:46.
En rollator och en äldre man.
Bildtext Det ska finnas många olika typer av bostäder och hem i området. Men tanken är att det i huvudsak ska vara ett område för äldre personer.
Bild: Mostphotos

Nu börjar planeringen vara klar för Sjundeås nya seniorby Virkkulankylä. Den väntas ge kommunen miljonintäkter och dessutom skapa nya jobb i kommunen.

Det är ett privat företag som vill bygga byn på ett ungefär sju hektar stort område i Brännmalmen nära kommuncentrum.

Ursprungligen skulle byn byggas i korsningen av Sjundeåvägen och Hagavägen, men platsen visade sig senare inte lämplig.

Tanken är att över hundra (108-135) äldre personer kan flytta till Virkkulankylä som ska likna en traditionell by.

En äldre kvinna pysslar med en pelargon.
Bildtext Invånarna ska bland annat kunna syssla med trädgårdsodling.
Bild: Mostphotos

Seniorbyn ska bestå av nya småhus för äldre, men också yngre invånare kan bo i byn.

Virkkulankylä ska ha också ha ett serviceboende för cirka 60 personer.

Utöver det ska det finnas flera mindre gruppboenden i radhuslängor eller andra kopplade bostadsbyggnader.

Mycket ny byggrätt

Den totala nya byggrätten blir enligt nya planen cirka 13 000 kvadratmeter.

Av det är drygt 4 000 kvadratmeter reserverat för servicehuset, lika mycket för radhuslängor och liknande, samt nästan 5 000 kvadratmeter för fristående småhus.

Inkomst till Sjundeå tio miljoner euro

En kommunekonomisk utredning visar att Virkkulankylä fram till år 2040 kan ge Sjundeå nettointäkter på ungefär 10 miljoner euro.

Det mesta består av skatteintäkter från kommunalskatten och fastighetsskatten.

Kommunen får också intäkter när företaget köper tomterna och betalar för byggrätten.

Nya jobb

Virkkulankylä väntas sysselsätta mellan 15 och 20 personer.

Att bygga vägar och annan kommunalteknik på området blir inte särskilt dyrt eftersom alla anslutningar redan finns nära området.

Konsulten som gjort upp kalkylen poängterar ändå att den innehåller riskfaktorer.

Kalkylen utgår till exempel från att alla invånare i Virkkulankylä är nya Sjundeåbor som hämtar nya skatteintäkter.

Grönt ljus för planen och avtalet

Kommunstyrelsen föreslås på måndag (26.2) för sin del godkänna den nya detaljplanen som gör det möjligt att bygga seniorbyn i Brännmalmen.

Fullmäktige har sedan sista ordet i planfrågan.

Kommunstyrelsen föreslås också godkänna avtalet mellan bolaget Virkkulankylä och kommunen.

Efter det kan byggplanerna göras upp. Bolaget ska sedan också anhålla om bygglov innan byggandet komma i gång.

Tillägg 13.3.2018: Sjundeå kommunfullmäktige godkände planerna den 12.3.2018.