Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Närpes bygger nytt högstadium

Från 2018
Närpes högstadieskola
Bildtext Närpes högstadieskola rivs för att ge plats för nybygge.
Bild: Yle/Roger Källman

Närpes får en ny högstadieskola. Fullmäktige beslöt att bygga nytt i stället för att renovera nuvarande byggnad.

Nybygget beräknas kosta 11,3 miljoner. Enligt fullmäktiges ordförande Mikaela Björklund (SFP) visade beslutsfattarna genom beslutet att de tror på framtiden i Närpes.

- En nybyggnad är viktig om vi vill värna om god utbildning och inspirerande lärmiljöer för eleverna. Det är en logisk satsning om vi räknar med att Närpes ska fortsätta växa, säger Björklund.

En renovering skulle ha gått på 8,3 miljoner och ytterligare 1,3 miljoner för en barackskola under renoveringstiden.

- Skillnaden i kostnad var inte så stor mellan nybygge och renovering, så vi tyckte det är vettigare med nybygge, säger fullmäktiges andra viceordförande Göran Gjäls.

Ungdomarna får säga sitt

Representanter för de cirka 300 eleverna i högstadiet ska få vara med och påverka nybygget.

- Ungdomsfullmäktige ska vara med i processen, vi ska ha brukarnas perspektiv med, säger Björklund.

Skolan ska stå klar 2020. Enligt Björklund är satsningen också viktig med tanke på skolans personal.

- De har nu jobbat i flera år i en ganska sliten skola. Det är också lättare att rekrytera om vi har motiverade lärare i goda lokaler.

Flexibla utrymmen

En motivering till ett nybygge var att den gamla skolan var byggd för den tidens läroplan. Nu får man istället en fastighet som passar dagens pedagogik, anser Björklund.

- Till exempel att man jobbar i mindre grupper och mer med digitala medier. Då krävs utrymmen som man kan dela, som är mer
flexibla och det går inte att få till stånd i den gamla huskroppen.

Samtidigt vill fullmäktige att staden utreder om utrymmen för tandvård, elevvård och skolhälsovård kunde placeras i Mosebacke skolas nybygge.

Mosebacke skola byggs till för mer än tre miljoner de närmsta åren och finns på samma backe som högstadiet.

I fall de gemensamma utrymmena byggs i Mosebacke skola kan de tas i bruk tidigare än om de byggs i det nya högstadiet.

Fullmäktige vill också att staden fortsätter se över alternativ där nybygget blir mindre än de nu planerade 5500 kvadratmetrarna.

- Vi vill att man noga ser över rumsdisponering och tekniska lösningar för att om möjlighet kunna jämka kvadratmetrarna, säger Björklund.

Beslutet i fullmäktige var enhälligt.

Diskussion om artikeln