Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företag gör vinst på barnskyddet och det vill BO sätta stopp för: Ekonomisk vinst är inte likställt med barnets intresse

Från 2018
Litet barn vid staket.

Barnombudsmannen Tuomas Kurttila anser att samhället borde begränsa möjligheterna att göra vinst på vård utanför hemmet för barn och unga.

Under de senaste åren har stora aktörer inom vårdbranschen köpt flera barnhem och institutioner. Barnombudsmannen Tuomas Kurttila anser att utvecklingen är problematisk.

Enligt Kurttila borde man lagstifta om att vård utanför hemmet inte får bedrivas i vinstsyfte.

– Logiken i att bedriva verksamhet i ekonomiskt vinstsyfte är inte alltid likställd med vad som är i barnets intresse, säger Kurttila.

Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Bildtext Tuomas Kurttila.
Bild: yle, Taisto Lapila

Kurttila är oroad över hur den privata serviceproduktionen påverkar familjeåterföreningar, centralisering av service och hur länge ett barn placeras i vård utanför hemmet.

– Vem vinner på att en placering blir långvarig? Och är det rätt att multinationella stora företag kan bedriva verksamhet i vinstdrivande syfte inom barnskyddet? frågar Kurttila.

"Företagets uppgift är att göra vinst"

Barnskyddet är på kommunernas ansvar i Finland, men företagen har en betydande roll särskilt när det gäller vård utanför hemmet, det vill säga vård av omhändertagna barn och unga.

Ett av företagen är Familar Oy som ägs av vårdjätten Mehiläinen och som har 45 barnskyddsenheter i Finland.

Vd Harri Pomell ser ingen konflikt mellan vad som är i barnets intresse och att bedriva verksamhet i vinstdrivande syfte.

– Att ordna vård utanför hemmet inom barnskyddet och det socialarbete som hör till är alltid på kommunens ansvar. Privata producenter står nu för 25 procent av vårddygnen, 75 procent produceras av kommunen, säger Pomell.

Daghemsbarn leker.
Bild: All Over Press

Enligt Pomell har privata producenter en lång historia inom barnskyddet och företagen utvecklar servicen vid sidan om den kommunala servicen.

Företagen bär också den ekonomiska risken om det inte finns efterfrågan på servicen.

– Företagets uppgift är att göra vinst, och företaget kan göra vinst bara om det lyckas i sitt uppdrag. Oftast krävs det konkurrenskraftiga priser – dessutom måste kvaliteten vara sådan att kommunen vill använda servicen, säger Pomell.

"Staten borde ta ställning"

Tuomas Kurttila anser att vård utanför hemmet inom barnskyddet borde ha samma ställning som grundskolan har inom bildningssektorn – utanför den kommersiella verksamheten.

– Staten borde ta ställning i frågan och definiera på vilket sätt servicen inom barnskyddet får vara inom området för företagsekonomisk verksamhet, säger Kurttila.

Nalle
Bild: Nathalie Lindvall

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel Yritykset hakevat kasvua lastensuojelusta – lapsiasiavaltuutettu jättäisi sijaishuollon voiton tavoittelun ulkopuolelle.