Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Arbetstiderna under lupp vid tekniska verket i Raseborg

Från 2018
En person står med ryggen till och trimmar gräs utanför ett stenhus med en trimmer. Orange skjorta, reflex, hörselskydd. Sommar.

Arbetstiden för tekniska personalen i Raseborg ska bättre följas upp elektroniskt. Det här gäller både samhällstekniken och utrymmesförvaltningen.

Syftet med uppföljningen är att personalkostnaderna ska användas till rätt saker.

Tanken ingår i budgeten för tekniska verket för 2018.

Ordföranden för tekniska nämnden Werner Orre (SFP) uppger att en del av tekniska verkets personal sedan tidigare använder ett system för uppföljningen av arbetstiden.

- Det gäller dem som jobbade inom intern service, säger Orre.

Intern service var en enhet för fastigheterna, städning och bespisning. Intern service lades senare ner och de här tjänsterna lyder numera under tekniska verket.

Flextider följs upp

I bakgrunden för arbetstidsuppföljningen ligger enligt Orre en tidigare förändring inom tekniska sektorn: personalen fick olika ersättningar för arbete utanför ordinarie arbetstid beroende på vilken enhet de jobbade på.

Staden ville ha samma regler för alla och slopade därför de här ersättningarna.

I stället fick personalen kompensera onormal arbetstid med ledig tid.

Samtidigt gavs möjlighet att flexa med sådana arbetsuppgifter som inte var brådskande. Behovet att följa upp arbetstiden härstammar delvis från flextiderna, förklarar Orre.

Arbetsmängderna också under lupp

Staden ska också börja beräkna arbetsmängden inom fastighetsskötsel. Fastighetsskötarna har hand om 105 fastigheter och 36 idrottsplaner. Dessutom sköter de snöröjning, gräsklippning och gårdsplaner.

Diskussion om artikeln