Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gråten i halsen och krav på totalreform – makthavare reagerar på socialarbetarnas dagböcker

Från 2018
Ung man sitter vid socialarbetarens skrivbord medan hon skriver på en rapport
Bildtext Iscensatt bild.
Bild: Marcus Rosenlund / Yle

I ett desperat försök att öppna ögonen på beslutsfattarna skrev fem socialarbetare dagbok om sin vardag inom barnskyddet på Svenska Yles begäran. Både barnombudsmannen och en riksdagsledamot reagerar kraftigt på berättelserna.

Texterna vittnar om ett överbelastat barnskydd där socialarbetarna fattar tuffa beslut om de allra svagaste i samhället under extrem tidspress.

Veronica Rehn-Kivi (Sfp) från riksdagens social- och hälsovårdsutskott och barnombudsman Tuomas Kurttila reagerar starkt på texterna.

Det behövs inte flera utredningar, det behövs beslut.

Tuomas Kurttila, barnombudsman

Barnskyddet i Finland är i djup kris, och det behövs kraftiga åtgärder för att stoppa den pågående utvecklingen. Det anser både barnombudsman Tuomas Kurttila och riksdagens social- och hälsovårdsutskottets medlem Veronica Rehn-Kivi efter att ha tagit del av socialarbetarnas dagböcker.

– Visst kände jag till dessa problem men när jag läste historierna så fick jag gråten i halsen. Det är alldeles hemskt att socialarbetarna inte har möjlighet att reagera i god tid på barn som far illa, säger Veronica Rehn-Kivi.

– Otillräcklighetskänslan och frustrationen över att inte kunna göra vad man skulle vilja åt de här barnen måste vara jättestor.

Enligt Veronica Rehn-Kivi är det hela samhället som bär ansvar för bristerna i barnskyddet.

– Det här är en process som borde börja redan vid rådgivningen att man skulle följa med familjerna där allt inte står rätt till. Man borde följa upp med skol- och elevvården ända tills de slutar skolan. Vi behöver jättemycket resurser för det, säger Rehn-Kivi.

Veronica Rehn-Kivi
Bildtext Veronica Rehn-Kivi.
Bild: Mikko Ahmajärvi/Yle

Veronica Rehn-Kivi är orolig för hur det går med barnskyddet i social- och hälsovårdsreformen.

Eftersom socialt arbete är en närservice som kräver snabba beslut till exempel i samband med omhändertagning, är hon rädd för att maskineriet blir för trögt.

– Hur ska vi kunna sköta det när det bara finns socialrådgivning vid social- och hälsovårdscentralerna i de nya landskapen? Hur ska vi kunna reagera tillräckligt snabbt när det verkligen behövs? Vi måste se över hela processen och hela kedjan, säger Rehn-Kivi.

– Jag är faktiskt orolig att man inte funderat på det här tillräckligt. Hela reformen har gått med hälsovården före och inte socialvården alls.

Vad tänker du som politiker göra för saken?

– Jag försöker via lagstiftningsvägen få till stånd att också socialbiten skulle komma med i landskapsreformen men sen måste vi se till att få mera resurser. De som sedan kommer att sitta i landskapsfullmäktigen och -styrelser ska också betrakta socialvården som tillräckligt viktig, säger Veronica Rehn-Kivi.

Kurttila: "Huset är sönder"

Barnombudsman Tuomas Kurttila reagerar starkt på socialarbetarnas vardag inom barnskyddet. Han menar att barnskyddet inte överhuvudtaget fungerar i Finland.

Kurttila efterlyser en totalreform av barnskyddet.

– Huset är sönder och då ska man inte bygga följande våning. Barnskyddet behöver en totalreform. Först efter det kan man börja få valuta för pengarna, säger Kurttila.

Kuvassa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila.
Bildtext Barnombudsman Tuomas Kurttila.
Bild: yle, Taisto Lapila

Enligt Kurttila är barnskyddet en helt bortglömd fråga då de omfattade budgetbesluten slås fast.

– När man tittar på statsbudgeten så finns inte ordet "placerade barn" med i den tusen sidor långa budgeten för i år. Det här är ett bevis på att barnskyddet är bortglömt som nationell fråga. Det är dags för staten att ta sitt ansvar, säger Kurttila.

Intervjuerna gjordes av Johannes Tabermann och Magnus Hertzberg.

Diskussion om artikeln