Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingås nya ansikte utåt börjar ta form - första planerna för Ingåport läggs fram till påseende

Från 2018
Uppdaterad 28.02.2018 15:29.
En karta.
Bildtext Det område det nu handlar om. Vägen i mitten är stamväg 51. Tomterna placerar sig på norra sidan av vägen kring Täktervägen. Man planerar också göra om korsningen för trafiken.
Bild: Ingå kommun

Området Ingåport mellan Täktervägen och Bollstavägen längs stamväg 51 ska bli ett område för olika slag av företag. Samtidigt ska Ingåport öka Ingå kyrkbys synlighet utåt.

Området planeras i delar och planen för det första delområdet är nu klart för att läggas fram till påseende.

Runt Täktervägen

Det är området runt nuvarande bensinmackstomt och Täktervägen som nu har planerats.

Området får en byggrätt på 46 200 kvadratmeter våningsyta.

En karta.
Bildtext En karta som visar de olika beteckningarna de olika kvarteren får. KLH är området runt bensinmacken.
Bild: Ingå kommun

För tre kvarter, numren 619, 620 och 621 ges beteckningarna T eller TY.

T innebär kvartersområde för industri- och lagerbyggnader.

TY innebär kvartersområde för industribyggnader där miljön ställer särskilda krav på hurudan verksamheten får vara.

För de här tre kvarteren är byggrätten 44 000 kvadratmeter våningsyta. Det högsta tillåtna antalet bilplatser är 560.

Av den här byggrätten får högst fem procent användas för butikslokaler som betjänar verksamheten. Det ger teoretiskt 2 200 kvadratmeter affärslokaler.

I praktiken leder ändå tomtindelningen och antalet parkeringsplatser till att antalet affärslokaler är mindre än så.

Bränslepumpar.
Bildtext Runt bensinmacken är lite andra bestämmelser.
Bild: YLE/Fanny Lindholm

Området runt bensinmacken och affärerna får beteckningen KLH.
Det innebär kvartersområde för affärs- och servicestationsbyggnader.

Man får placera affärer, restauranger, servicestation och kontorsbyggnader på tomten.

Det får högst finnas 400 kvadratmeter för livsmedelsbutik på området.

Det högsta antalet bilplatser får vara 80.

På området får det finnas en reklampelare som betjänar de övriga kvartersområdena.

Miljövärden

Vid planeringen har man också granskat miljövärden som kan störas av byggandet.

Till en början var det meningen att stora delar av Kaalasberget skulle sprängas, men efter flera utlåtanden som gavs mot planerna har man nu ändrat den delen av planen.

Nu blir ingreppen på berget väldigt små. Bakom berget finns en värdefull våtmark, Stormossen, som ska skyddas.

Planerna påverkar inte Stormossen.

Trafiken

Det finns också ritningar för hur trafiken skulle styras till och från området.

I dagens läge är korsningen sådan att man kan åka över stamvägen i korsningen.

Enligt ritningarna skulle man inte kunna göra så mera utan det blir skilda anslutningar en bit från varandra.

Konst i Nickby
Bildtext Man har diskuterat en rondell, men man skrinlade de planerna eftersom det skulle bromsa upp trafiken och inte behövs.
Bild: YLE/Mikaela Wikström

Byggnads- och miljönämndens ordförande Peter Siggberg (SFP) säger ändå att nämnden inte är nöjd med planerna för korsningen.

Från stamväg 51 finns ingen grupperingsfil norrut mot Täktervägen.

Dessutom är Täktervägen för brant för tung trafik som den är i dag. Det är något som måste åtgärdas, säger han.

- Men eftersom trafiken egentligen inte ingår i den här delen av planen så beslutade vi att planen kan läggas fram till påseende. Det görs så fort papperen är klara, kanske om två veckor, säger Siggberg.

Följande del av planen behandlar sedan området fram till Bollstavägen, alltså huvudinfarten till Ingå.

Diskussion om artikeln