Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hovrätten friade alla inblandade i lyftkransolycka i Sköldvik

Från 2018
Biodieselanläggning i Sköldvik
Bild: Yle/ Stefan Paavola

En lyftkran välte på ett farligt ställe på industriområdet i Sköldvik i Borgå 2013. Två företag och enskilda arbetstagare fick bötesdomar i Östra Nylands tingsrätt, men nu har de friats av Helsingfors hovrätt.

Ingen skadades i olyckan, men åklagaren ansåg att oaktsamhet förekom och att händelsen orsakade stor fara eftersom den ägde rum på en trång plats. I närheten fanns dessutom rör för lättantändliga vätskor och gaser.

Olyckan ägde rum i slutet av oktober 2013.

I januari 2017 dömde Östra Nylands tingsrätt två arbetsledare vid lyftkransföretaget Havator till 40 dagsböter för arbetarsskyddsbrott.

Företaget Havator som utförde jobbet och Neste Jacobs som hade beställt jobbet dömdes båda till samfundsböter på 30 000 euro.

Lyftkransföraren dömdes till 20 dagsböter för att ha kopplat bort lyftkranens säkerhetsanordning.

Lyftkranen hade granskats

Nu har samtliga dömda friats av Helsingfors hovrätt. Därmed upphävs också deras straff.

Hovrätten ansåg att de svarande inte hade gjort sig skyldiga till arbetarskyddsbrott.

Lyftkranen hade granskats innan användning på olycksdagen och enligt granskningsprotokollet hade allting gått rätt till.

Åklagaren har inte kunnat påvisa att de svarande skulle ha gjort sig skyldiga till några försummelser. Det här i sin tur betyder att det inte heller är rimligt för företagen att betala böter.

Åklagaren har möjlighet att ansöka om besvärstillstånd av Högsta domstolen fram till den 30 april.