Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Överläkare säger upp sig efter att Vasa minskar på bäddplatserna

Från 2018
Uppdaterad 01.03.2018 10:36.
En yngre person håller en äldre person i handen.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Måttet är rågat för Kaj Lahti, överläkare för anstaltvården på Vasa stadsjukhus. Han säger nu upp sig på grund av Vasa stads beslut om att minska på bäddplatserna inom anstaltsvården.

Överläkare Kaj Lahti har sagt åt stadens ledande tjänstemän att han kommer att säga upp sig. Han har fattat beslutet efter att Vasa stad beslutat att stänga 20 platser på bäddavelningen. Platserna stänger nästa vecka.

- Den syn på avdelningsplatser som vi på stadssjukhuset ser att vi behöver har vi framfört i olika sammanhang på många olika sätt, men trots våra upprepade försök att ändra de beslut som är tagna så ser vi att vi inte blivit hörda, säger Lahti.

- Det ledde då till ett personligt beslut, jag kan inte vara den som förverkligar det här framöver. Den orken och den viljan finns inte. De här besluten är mot det vi sett som viktigt.

Kaj Lahti
Bildtext Kaj Lahti. Arkivbild.
Bild: Yle

Kan inte sköta patienterna med de platser som finns

Efter stängningen kommer det att finnas 74 avdelningsplatser kvar.

- Vårdplatserna ska finnas i rätt proportion i förhållande till behovet. Vi hade hoppats och trott att om vi skulle ha cirka 90 platser så vi skulle få det att gå runt, men besluten är fattade och dessa platser har vi inte.

Enligt Lahti lyckas man inte sköta de patienter som aktivt behöver geriatrisk vård med de platser som finns.

- Patienterna måste vänta och de väntar på fel ställe. Det här kunde vi förutse i höstas och har meddelat, men andra vet uppenbarligen bättre.

Inget ont om bäddplatser på landsbygden

Yle Österbotten har tidigare rapporterat att Vasa i vinter har tvingats flytta tiotals äldre patienter till Kristinestad eller Malax på grund av brist på bäddplatser. Därtill har man också flyttat patienter till centralsjukhuset för vård, vilket förstås blir dyrt för Vasa stad.

- Jag har inget ont att säga om alla vårdplatser ute i periferin, men vi vet i praktiken att hemförlovningen fördröjs och ofta måste patienterna ändå komma via vårt sjukhus före de kan hemförlovas.

Kaj Lahti meddelar att han gärna fortsätter som diabetesläkare om det är möjligt.

Vårdplatserna ökar fast bäddplatserna minskar

Enligt Thomas Öhman (SFP) som är ordförande för social- och hälsovårdsnämnden ökar vårdplatserna. År 2012 fanns 654 vårdplatser, i maj ska det finnas 738.

- Det som har minskat är antalet bäddplatser. Det borde vara klart för alla kommuner i Finland att man inte får ha bäddplatser.

En bäddavdelning i gammal form var en säng och ett nattduksbord.

- Ingen äldre människa får ha det som sitt hem längre. Äldrevården ska vara högkvalitativ, man ska ha platser som är under hemliknande förhållande. Vi har förbättrat äldrevården i Vasa.

När bäddplatserna skärs ner ökar istället platser i det effektiverade serviceboendet.

- Jag förstår att problemet har uppstått just nu kring årsskiftet när det varit ett sånt tryck på de som ska hemförlovas från centralsjukhuset och det inte har funnits platser att sätta till. Då har man tagit platser på annat håll i landskapet. Det här handlar om platser där man är tillfälligt innan man kan komma hem. Det handlar om en kortvarig störning på det här systemet, kan man säga.

- I en förändringsprocess där det finns människor som eventuellt har en sådan prognos att de inte kan rehabiliteras kan det bli en situation där köerna blir längre. Det här är alltså en tillfällig sak vi kommer få en lösning på.

En mångårig förändringsprocess

Enligt Öhman har omställningen pågått sedan 2012 och har diskuterats flitigt de senaste fyra åren.

- All personal inom äldrevården har nog deltagit i den diskussionen. Om man fått fram sin åsikt kan jag inte svara på.

I det framtida landskapet kommer vårdplatser i hela landskapet att utnyttjas oberoende av kommungränser. Men det är frågan om platser där patienterna rehabiliteras för att sedan kunna återvända hem.

- I alla processer är det en långsam förändring. Vi har gjort förändringarna genom att skära ner bäddplatserna och istället bygga upp effektiverande serviceboendet där vi har olika former av vård att sätta in.

Pohjalainen var först med nyheten.

Artikeln uppdaterad 28.2.2018 klockan 14.16 med fler citat av Kaj Lahti.
Artikeln uppdaterad 28.2.2018 klockan 16.18 med citat av Thomas Öhman.
Uppdaterad 1.3.2018 kl. 10:35. Termen 'vårdplats' hade använts i stället för 'bäddplats' i rubriken.

Diskussion om artikeln