Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jaktchef: Kritiska gränsen för varg börjar vara nådd i Västra Finland

Från 2018
Stefan Pellas, jaktchef på Finlands viltcentral, Kust-Österbottens område.
Bildtext Stefan Pellas, jaktchef på Finlands viltcentral Kust-Österbotten säger att gränsen börjar vara nådd vad gäller vargar i Västra Finland.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vargstammen ökar kraftigt i Västra Finland. Enskilda vargar har hittat par och de har fått kullar. Utvecklingen är snabb just nu när det gäller antalet vargar säger jaktchef Stefan Pellas på Finlands Viltcentral Kustösterbotten.

- Utvecklingen är väldigt snabb. Från att ha varit par så blir det plötsligt kanske sju, åtta vargar på ett område. Så nu börjar de röra sig över större områden. De söker nya livsutrymmen, säger Pellas.

I Östra Finland har vargarna minskat, antagligen för att det börjar finnas begränsat med mat. I Östra Finland finns det till exempel numera områden där man överhuvudtaget inte kan jaga älg mera eftersom stammen är för liten för jakt. Vargarna sprids därmed västerut.

Att man nu oftare också ser flera vargar på samma gång i flock eller par innebär också att vargarna är modigare.

- Den utforskar hela tiden sin omgivning. Om den inte stöter på svårigheter och inte är rädd för människan så är det stora problem på kommande.

Vargen bör diskuteras

Vargen är ett stort rovdjur vars huvudsakliga intresse är att hitta mat och föröka sig. Och maten består till största delen av kött. Av vilket ursprung spelar en mindre roll. Vargen har inga naturliga fiender och det finns gott om mat i de finländska skogarna.

Många som stött på vargen i sina egna hemknutar är rätt frustrerade över att man inte kan göra någonting åt vargen. Den är en strikt skyddad art på EU-nivå som inte får jagas inom EU.

Vargar i djurparken i Ranua.
Bild: All Over Press/Ismo Pekkarinen

Kommunerna i Österbotten och Österbottens förbund har uttryckt sin oro över en vargstam som etablerar sig i det rätt tättbefolkade Västra Finland. Också svenska riksdagsgruppen har engagerat sig i vargfrågan.

- Det kommer att vara väldigt svårt i framtiden om det blir ännu mera vargar här. Hur många flockar kan vi ha i Finland? Det är viktigt att vi för de här diskussionerna om hur vi vill att det ska se ut i Finland om tre år, sex år, nio år. En vargstam kan fördubbla sig vart tredje år. Man måste börja någonstans och nu är det nog hög tid att göra det börja diskutera vargstammen, säger Pellas.

Befogad vargskräck

Enligt Luke, Naturresursinstitutet, har vi mellan 150 och 180 vargar i Finland. Men många undrar om uppgifterna kan stämma med tanke på alla vargobservationer på senare tid.

- Talet baserar sig på våren 2017. De har haft föryngring efter det. Det är klart att man ser att det har kommit mera vargobservationer här i västra Finland nu. Vi har nog en stor del av vargstammen i västra finland i så fall.

På vissa håll kan man skönja en viss vargskräck. Är det befogat?

- Vargen är ett stort rovdjur som äter kött och den hör inte till gårdsplanens djur lika lite som något annat vilt djur. Man ska nog respektera den och ännu viktigare skulle det vara att få vargen att respektera människan. Den väger och mäter hela tiden och tar för sig. Den blir modigare och modigare om man inte kan göra någonting åt den.

Borde de som tycker om att röra sig ute i naturen börja undvika vissa områden?

- Det är att avgöra från fall till fall. Nog ska ju människor vara ute och skida och röra på sig men nog ska man ta det i beaktande att man kanske inte far ut kvällstid och i mörker och att man försöker hålla sig ajour med vad som händer på sitt eget hemområde.

Skulle man råka på en varg lönar det sig att försöka göra sig så stor som möjligt. Gärna härja med den och försöka göra sig så obehaglig som möjligt för den säger Pellas.

- Om man är ute med hunden och en varg börjar följa efter så gör den det inte för att den är intresserad av hunden som lekkamrat utan den väger och mäter hunden som en potentiell födoresurs.

- Enskilda vargar har kanske inte varit ett hot men när det blir flockar så blir de ju nog tuffare hela tiden. Det visar också historien och erfarenheter från andra länder. Finland är grannland med världens största vargnation, Ryssland.

Har vi varit lite naiva i Finland när det gäller vargen?

- Det kan nog hända att man har varit lite för romantiserande om vargarna. Det känns lite så för att det är ju det facto ett stort rovdjur som äter kött varje dag.

På våren kommer Luke med nya siffror om vargbeståndet i Finland.

- Situationen i hela västra Finland är den att kritiska gränsen börjar vara nådd, säger Pellas.

Diskussion om artikeln