Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbo möblerar om i skolnätet – Bemböle skola hotas av nedläggning

Från 2018
Uppdaterad 28.02.2018 20:54.
Bemböle skola i Esbo den 3 juni 2016
Bildtext Bemböle skola i Esbo
Bild: Tino Oksanen

Esbo planerar att lägga ned Bemböle skola från och med hösten 2019.

I det nya förslaget om de svenskspråkiga Esboskolornas framtid planeras Bemböle skola läggas ned och Smedsby skola, som i tidigare planer har varit nedläggningshotat, ska i framtiden ha förskoleverksamhet och klasserna 1–4.

För elever i årskurs fem och sex skulle närskolan anvisas i enlighet med hemadressen.

Vid Rödskogs skola, som varit en del av tidigare förslag, fortsätter verksamheten i nuvarande utrymmen.

Nämnden Svenska rum ska behandla förslaget i april.

”Vi är otroligt besvikna och nästan chockade”

– Vi är otroligt besvikna och nästan chockade att man vill gå fram med ett sådant här förslag. Bemböle är en liten och välfungerande skola där eleverna trivs, där personalen trivs och föräldrarna är nöjda. Jag ser ingen anledning till det här, säger Johan Grandell som är direktionsordförande vid Bemböle skola.

Rektorn för Bemböle skola, Annika Bergkvist säger däremot att förslaget var väntat.

– Frågan har varit på tapeten en längre tid och i och med att det bara finns en svenskspråkig skola i norra Esbo, Rödskogs skola, så var det väntat att den hålls kvar. Eleverna och personalen från Bemböle skola flyttar till Lagstads skola enligt förslaget. Alla är välkomna och ryms in, säger hon.

– Det svenska skolnätet ska vara så bra att tvåspråkiga familjer vill välja svenska som skolspråk. Det kan inte gå så att tvåspråkiga familjer väljer en finskspråkig skola för då börjar vi tappa svenskan.

― Satu Björksten

Satu Björksten som är direktionsordförande vid Smedsby skola är nöjd med att förslaget innebär att Smedsby skola inte läggs ned, men förslaget innefattar ännu en del obesvarade frågor enligt henne.

– Det är mycket som saknas ännu, vi har ännu inte någon bild av till vilken skola eleverna på femman och sexan ska gå. Det som jag och många andra föräldrar är rädda för är att klasserna kommer att splittras. Det här är en mycket större fråga än en skolfråga, det kommer att påverka familjer och den svenskspråkiga samhörigheten i Smedsby, säger Björksten.

– Det svenska skolnätet ska vara så bra att tvåspråkiga familjer vill välja svenska som skolspråk. Det kan inte gå så att tvåspråkiga familjer väljer en finskspråkig skola för då börjar vi tappa svenskan, tillägger hon.

Utrymmesbehov och elevprognoser står bakom förslaget

Det nya förslaget baserar sig bland annat på effektivare användning av lokaler, elevprognoser och att man vill garantera pedagogiskt ändamålsenliga utrymmen.

Antalet svenskspråkiga elever i Esbo beräknas minska i framtiden, medan antalet finskspråkiga elever beräknas öka.

– Ökningen handlar om nyfinländare som nästan huvudsakligen integreras på finska. De finskspråkiga elevernas antal ökar inte, men nyfinländarnas antal gör att ökningen blir på den finska sidan, säger Barbro Högström, direktör för svenska bildningstjänster vid Esbo stad.

Barbro Högström sitter i en grön soffa.
Bildtext – I och med att vi får två nya skolor så har vi en överkapacitet av elevplatser på den svenska sidan. Om den finska sidan inte har tillräcklig kapacitet så betyder det att finskspråkiga elever använder de utrymmen som i dag är öronmärkta för svenskspråkiga elever. Det är klart att man hjälper där man behöver, inte kan man ju låta bli, säger, Barbro Högstrom, direktör för svenska bildningstjänster vid Esbo stad
Bild: Yle / Ted Urho

Johan Grandell säger att han inte fått ta del av siffror som skulle påvisa att de svenskspråkiga eleverna minskar.

– Jag har jättesvårt att tro på det. Vi vet att centrala och norra Esbo är svenskspråkiga områden, så jag har svårt att se varför antalet svenskspråkiga elever skulle minska i mellersta Esbo.

En annan anledning till att man föreslår att Bemböle ska läggas ned är att skolans utrymmen inte uppfyller de behov som läroplanen ställer.

– Vi har en enhet som inte är helt tidsenlig och i enlighet med den nya läroplanen. Bemböles elever transporteras redan nu med buss till Lagstads skola för att ha undervisning i teknisk slöjd och gymnastikundervisning under den tiden av året man inte kan vara ute, säger Barbro Högström.

I förslaget har man också beaktat att de två nya skolhusen, Kungsgårdsskolan och Monikko i Alberga, ökar antalet elevplatser för svenskspråkiga elever. Enligt den nuvarande planen ska nya byggnaderna tas i bruk hösten 2021.

I nuläget består det svenskspråkiga skolnätet i Esbo av elva skolor med grundläggande utbildning samt Mattlidens gymnasium och IB-gymnasium.

Esboborna kan ännu påverka

Vårdnadshavare, Esbobor och andra intresserade kan påverka planen och ge feedback på förslaget. Från och med den 2 mars kan man kommentera förslaget elektroniskt via en enkät som är öppen fram till den 16 mars.

Enkätsvaren kommer behandlas i den fortsatta processen och delges till nämnden Svenska rums medlemmar under nämndens marsmöte. Nämnden Svenska rum ska behandla förslaget om skolnätet i Esbo i april.

Artikeln uppdaterades 28.02 kl. 19.12 med kommentarer av Barbro Högström som är direktör för svenska bildningstjänster vid Esbo stad, Johan Grandell som är direktionsordförande vid Bemböle skola, Satu Björksten som är direktionsordförande för Smedsby skola och rektorn för Bemböle skola, Annika Bergkvist.