Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Veritas flyttplaner väcker uppståndelse

Från 2018
Uppdaterad 01.03.2018 06:21.
Ingången till Samppalinna sommarteater i Åbo en snöig, solig dag.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Pensionsförsäkringsbolaget Veritas planerar att bygga sitt nya huvudkontor i Åbo vid Paavo Nurmis allé, bakom Wäinö Aaltonens museum vid Idrottsparken.

Men planerna väcker uppståndelse, innan de ens hunnit presenteras ordentligt.

Det nya huset på två till tre våningar skulle nämligen blockera infarten till Samppalinna sommarteater, teaterns biljettförsäljningshus måste rivas, och eventuellt skulle en del av Idrottsparken istället behövas som infart för teatern.

Karta över Idrottsparken i Åbo, med en röd ring där Veritas planerar att bygga sitt nya huvudkontor.
Bildtext Karta över området med en röd ring där Veritas kontor skulle byggas. Nummer 1 på kartan är Paavo Nurmi-stadion, 7 basketplaner, 17 Samppalinna sommarteater.
Bild: Linus Hoffman / Yle

– Nu finns det ju ännu inga beslut att vi flyttar dit, utan vi har kommit in med en anhållan till Åbo stad att få köpa tomten. Vi kan först efter det starta en regelrätt planering då vi vet om tomten är tillgänglig eller inte, säger Veritas verkställande direktör Carl Pettersson.

Ett intentionsavtal mellan Veritas och Åbo stads utvecklingssektion ska godkännas, men ärendet bordlades på sektionens senaste möte. Innan ett beslut fattas ska man den 12 mars besöka platsen, berättar Åbo Underrättelser.

Protester från kulturhåll och från parkflanörer

Men Samppalinna sommarteater har redan protesterat högt mot planerna, eftersom teaterns verksamhet märkbart skulle försvåras.

Idrottsparken i Åbo med Paavo Nurmi stadion, Samppalinna sommarteater, Samppalinna väderkvarn och August Blombergs hem.
Bildtext Idrottsparken i Åbo med Paavo Nurmi stadion, Samppalinna sommarteater och Samppalinna väderkvarn.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Också de personer som Yle Åboland på onsdagen träffade vid Samppalinna sommarteater och i Idrottsparken tyckte att platsen var dåligt vald.

– Inte passar en kontorsbyggnad här, fastän den skulle rymmas. Teater och idrott är den här parkens teman, tycker Raimo Alén som dagligen går genom Idrottsparken.

– Jag tycker att vi borde bevara parken, för det är viktigt att invånarna mår bra, säger Terhi Heinonen.

Mathias Brännbacka och Moa Kola.
Bildtext Mathias Brännbacka och Moa Kola framför Samppalinna sommarteaters byggnader.
Bild: Linus Hoffman / Yle

– Vi bor här bredvid parken och utnyttjar den varje dag. Parker ska utnyttjas för annat än kontorsbyggnader, tycker Moa Kola.

– Med tanke på urbaniseringen och att det blir mera hus i centrum, så tycker jag att man borde ta tillvara de parker som finns. Hus byggs det alltid, men det verkar vara svårare att skapa parker sedan senare, säger Mathias Brännbacka.

Området är planerat för kontor - på 1930-talet

Enligt Saara Ilvessalo (Gröna), ordförande för stadsplanerings- och miljönämnden i Åbo, är det nu upp till staden att besluta hur man vill utveckla området - med arbetsställen eller för kultur.

– En kontorsbyggnad kan passa bra, eller sedan har tiden redan gått. Det finns en plan från 1930-någonting, som skulle tillåta byggande på platsen, men då man går på området så är det ju uppenbart att alla tror eller tänker att det är en park, och de facto är det ju en park nuförtiden, säger Ilvessalo.

Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo.
Bildtext Saara Ilvessalo.
Bild: Yle/Adrian Perera

Hon vill inte i det här skedet uttala sig om vilketdera alternativet som är bättre, en kontorsbyggnad eller park, men saken kommer senare att komma upp i stadsplanerings- och miljönämnden.

– Nu då man hela tiden bygger mera i själva centrum så är det jätteviktigt att försöka få mera grönt. Det är jättebra för hållbar utveckling, men just på det här stället finns det mycket grönt annars också runt omkring, så frågan om parken är inte det mest kritiska men det är en delsak i helheten.

Statens ämbetshus i Åbo, sett från Idrottsparken, där Veritas vill bygga sitt nya huvudkontor.
Bildtext Statens ämbetshus i Åbo, sett från Idrottsparken, där Veritas vill bygga sitt nya huvudkontor.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Veritas behöver nytt huvudkontor, men var i Åbo?

Veritas vd Carl Pettersson vill för sin del inte ta ställning till frågan om sommarteatern och Idrottsparken.

– Det här är en diskussion som måste föras med Åbo stad och med andra aktörer på området. Vi har i vår anhållan sagt att vi vill göra planeringen tillsammans med andra aktörer i området och så att det kan stöda utvecklingen i området. Om det sedan visar sig att det inte kan stöda utvecklingen så måste vi tänka om.

Veritas söker efter en plats för en ny kontorsbyggnad eftersom verksamheten utvidgas och moderniseras. Det nuvarande huset byggdes på 1920-talet som ett bostadshus, och blev på 1950-talet delvis ombyggt till kontor.

Veritas huvudkontor i Olofsparken i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Varför är det just i centrum av Åbo ni vill vara? Hur mycket kundservice har ni där ni behöver träffa människor?

– Vi har ingen stor kundverksamhet och det finns möjlighet också att flytta ut från centrum. Men som gammalt Åbobolag, som alltid har verkat i centrum, ser vi gärna att vi kan fortsätta verka i centrum. Vi hämtar ju också en hel del jobb till centrum. Men det är absolut inget självändamål. Det finns också möjligheter att tänka på annat sätt.

Men en ny kontorsbyggnad behövs trots allt, för personalens skull. Dagens verksamhet kräver mera flexibilitet och samarbete, vilket Veritas inte har i de små, tidigare bostadsutrymmena i Kaskisbacken.

Carl Pettersson
Bildtext Carl Pettersson.
Bild: Rami Salle

Veritas har heller inte beslutat vad som kommer att hända med det nuvarande huvudkontoret i Olofsparken, om man får tillstånd att bygga ett nytt.

– Det är säkert ett alternativ att göra det tillbaka till bostäder, som det ju var från början. Det är ett alternativ, men det är alltför tidigt att spekulera om det ännu, säger Pettersson.

Turun Sanomat var först med nyheten om Veritas planer.

Diskussion om artikeln