Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny rapport: Växtskyddsmedel med neonikotinoider skadliga för bin - kan vara delorsak till den globala bidöden

Från 2018
Bin
Bild: Mostphotos

Enligt den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, utgör tre växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider en risk för vilda bin och honungsbin. Det kan vara åtminstone en delorsak till att bisamhällen världen över dör ut.

Neonikotinoiderna baserar sig på den kemiska sammansättningen hos nikotin och attackerar nervsystemet hos skadeinsekter.

Enligt Efsa:s rapport skadas bin av de flesta sätt som man använder den här typen av insektsgifter.

Tidigare studier har konstaterat att neonikotinoiderna gör bina så desorienterade att de inte hittar hem till sina bon. Dessutom sänker växtgiftet binas resistens mot sjukdomar.

Biodlare Aimo Nurminen
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Under de senaste åren har en stor del av bipopulationerna världen över dött i en global bidöd.

Orsakerna är ännu oklara, men forskarna misstänker antingen parasiter, svamp, virus eller insektsgifter, alternativt en kombination därav.

Människan är beroende av binas överlevnad eftersom 90 procent av världens mest utbredda grödor pollineras av bin.

Totalförbud?

Att insektsgifter är skadliga för bin är i sig inget nytt. Den nya rapporten ger ändå eld på lågorna åt naturskyddsföreningar som nu vill att neonikotinoider ska totalförbjudas i EU.

- Nationella regeringar måste sluta vela och i stället stöda ett totalförbud mot neonikotinoider för att på så sätt förhindra den katastrofala kollapsen av bisamhällen, säger Franziska Achterberg från Greenpeace.

År 2013 begränsades användningen i EU av neonikotinoiderna clothianidin, imidacloprid och thiamethoxam som en åtgärd för att skydda bina.

Ogräsmedel sprutas på gräsmatta
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Samtidigt beställdes rapporten som nu publicerats, en genomgång av alla studier som gjorts om ämnet.

De två kemikaliejättarna vilkas produkter påverkas av restriktionerna - Syngenta i Schweitz och Bayer i Tyskland - utmanar dem i europeiska domstolar.

Också den europeiska föreningen för växtskydd, ECPA, anser att pesticidernas risker kan hållas under kontroll om man använder dem på rätt sätt.

Källa: AFP

Diskussion om artikeln