Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler finländare läser papperstidning än tidning på nätet

Från 2018
tidninngar på fönsterbrädet
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Intresset för papperstidningar är fortsättningsvis stort i Finland bland dem som har finska eller svenska som modersmål, visar en enkät av Kantar TNS.

Enligt den nationella medieforskningen bland 12 år fyllda personer läser 77 procent minst en papperstidning varje vecka, mot 64 procent som läser minst en tidning på nätet på veckobasis.

Hela 92 procent av finländarna följer varje vecka med någon dagstidning eller tidskrift. Nästan två av tre (62 procent) prenumererar på en papperstidning eller på ett digitalt innehåll.

Även unga läser papperstidningar

Nästan hälften av finländarna definierar sig själva som framför allt användare av traditionell media - men utöver det följer de också med elektroniska medier.

Nästan 90 procent av personer över 50 år definierar sig själva som konsumenter av traditionell media.

Bland personer under 20 år ansåg drygt hälften sig vara huvudsakligen konsumenter av digitala medier.

Undersökningen gjordes av Kantar TNS och den pågick under hela fjolåret.

STT

Diskussion om artikeln