Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många byggen på kommande - Raseborg köper mer byggnadsövervakning

Från 2018
Uppdaterad 01.03.2018 18:49.
Merituulen koulu i Ingå renoveras
Bildtext Raseborg har många inplanerade byggprojekt.
Bild: yle/Petra Thilman

Raseborgs stad går in för ett nytt system för byggnadsövervakning och byggherretjänster som köps utifrån.

Tidigare har staden upphandlat tjänster separat för varje projekt ifall stadens egen personal inte har ansvarat för byggherreuppgifter och byggnadsövervakning.

Men nu har staden konkurrensutsatt tjänsten som ett så kallat ramavtal.

Det innebär att staden väljer ett företag som leverantör. Tekniska nämnden valde i tisdags (27.2) företaget Sweco PM som leverantör för byggherreuppgifter och byggnadsövervakning.

Det valda företaget debiterar sedan sina tjänster av staden till det pris som fastställts vid upphandlingen.

Två orsaker

Det finns två orsaker till förändringen berättar tekniska direktören Jan Gröndahl vid Raseborgs stad.

Den första är att kunna upphandla mer utifrån.

- Förändringen från tidigare är att det nu upphandlas via ramtal. Det innebär att köptjänsten kan användas på flera projekt vid behov.

Den andra orsaken är att investeringsprojekten enligt investeringsbudgeten och arbetsprogrammet är så många.

Hur stor del sköts av utomstående företag?

Det verkar ännu inte alls klart hur stor del av uppgifterna som ska köpas utifrån.

Är det meningen att företaget sköter en del av uppgifterna när stadens egen personal inte räcker till?

- Ja

Jan Gröndahl uppskattar att köptjänst behövs till mellan två och fyra projekt per år de kommande åren.

"Vi sköter en del själv"

Det är svårt att uppskatta en hur stor del av helheten två till fyra projekt utgör, säger fastighetschefen Catharina Lindström.

På arbetsprogrammet för grundförbättringar finns nu fyra större projekt plus Karis nya daghem.

- Vissa projekt kommer vi att sköta själv. Hur vi fördelar dessa är ännu inte klart.

Avtalsföretaget ska också kunna rycka in när staden måste ta itu med oplanerade renoveringar.

- Det kommer under avtalsperioden reparationer som vi i detta skede inte är medvetna om, säger Lindström.

Det är heller inte klart hur mycket pengar staden ska använda för köp av byggnadsövervakning. Pengarna tas från potten för det projekt det gäller.

Stora krav

Företaget som staden valde för byggnadsövervakning och byggherretjänster förutsattes ha ett brett kunnande,

- Meningen är att övervakaren också ska följa upp vanliga driftsreparationer vid behov, förklarar Lindström.

Listan över vad företaget ska ha för kompetenser är lång:

 • övervakar tekniska centralens sanerings-, reparations och nybyggnadsprojekt samt infrabyggen
 • deltar i samhällsteknikens och fastighetsenhetens upphandlingsprocesser
 • gör upp reparationsbeskrivningar
 • deltar när inkomna offerter öppnas och utvärderar de anbud som har kommit in
 • övervakar grundförbättringsprojekt såsom takreparationer, omändringsarbeten samt grundförbättringar inom infrabyggandet
 • utför kostnadsberäkningar
 • byggherrekonsulten/övervakaren deltar aktivt i lösningarna som gäller inneluftsproblemen
 • övervakar att reparationerna sker enligt goda byggnadsmetoder, ser till att fukt, ljud, emission och ventilationen är under kontroll i reparationsobjektet
 • är innovativ och följer marknadens produktutveckling, diskuterar öppet med olika leverantörer och entreprenörer
 • är medveten om stadens ekonomiska aspekter, ser till att projektet hålls inom given budget
 • följer lagstiftningen gällande arbetsskyddet

Företaget debiterar sedan staden per timme.

Hur många timmar det kan bli frågan om kan parterna prata om.

- Tidsramen och tidsanvändningen kommer vi överens om beroende på uppdraget på förhand, formulerar Gröndahl.

Valkriteriet var att det ekonomiskt mest fördelaktiga priset vinner.

Priset utgjorde 75 procent av valkriterierna.

Andra kriterier var ansvarspersonernas utbildning och företagets referenser.

Andra ramavtal

På sitt möte 27.2 valde tekniska nämnden också tre planeringsföretag som staden ska ingå ramavtal med för att utföra elplanering vid reparationer, saneringar och nybyggen.

De tre företagen är Eltjänst Jörgen Wikman, Rosenblad Consulting och Sweco Talotekniiikka.

Också tre planeringsföretag som ska utföra VVS-planering valdes på mötet. De är Mic-Cons, Copla och Naantalin LVI-Suunnittelu.

Ramavtalen mellan staden och företagen gäller i tre år med en option på ett år.