Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dödliga skoterolyckor varje vinter – men förslag på körkort får inget gehör

Från 2018
Uppdaterad 01.03.2018 07:47.
Håkan Bodö från Waasa Snowmobile på isen utanför Gerby i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Snöskoterolyckor kräver knappa 10 liv per år. För att minska på olyckorna har det föreslagits körkort för snöskoter och tekniska spärrar som begränsar hastigheten.

Håkan Bodö och Juhani Ahola på Waasa Snowmobile ser inget större behov av körkort. - Vi informerar om vilka regler som gäller.

Först de goda nyheterna: dödsolyckorna har minskat sen 90-talet. Söker man orsaker till det är svaren flera.

Håkan Bodö och Juhani Ahola i föreningen Waasa Snowmobile presenterar några förklaringar.

Håkan Bodö (till vänster) och Juhani Ahola från Waasa Snowmobile.
Bildtext Håkan Bodö och Juhani Ahola.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

- Det fanns inga rutter då. Och vår förening har gått ut med information om hur man ska bete sig på lederna, säger Bodö.

- Sen har övervakningen ökat. Polisen hade inga snöskotrar förr. Man såg också många som var berusade, som hade besökt kompisens bastu, säger Ahola.

Bättre leder och bättre skotrar

Trafiksäkerhetsforskare Arja Holopainen på Institutet för olycksinformation, erbjuder bland annat följande förklaringar:

Skoterlederna har ökat i antal och är numera av bättre kvalitet, skotrarna har blivit bättre och folk har bättre utrustning än tidigare.

Dessutom har alkoholens andel i olyckorna minskat, om än inte värst mycket.

- Numera är alkoholen inblandad i ungefär hälften av dödsolyckorna. Under vissa år på 90-talet låg andelen över 60 procent, säger Holopainen.

Eget körkort?

Utredningskommissionerna som analyserar skoterolyckor har slängt fram tanken om ett skilt körkort för snöskoter.

Något som åtminstone Bodö och Ahola inte ser något större behov av. Detta sagt kan vissa oerfarna förare göra sig skyldiga till regelbrott.

Två personer på var sin snöskoter.
Bild: Yle/Seppo Nykänen

- Man kör utanför de utmärkta rutterna och kanske kommer in i något skogsparti med nyplanterad skog. Då förstör man för skogsägaren, säger Bodö.

En typisk dödsolycka är en oerfaren förare som ger för mycket gas och tappar kontrollen. En annan är att skotern går genom isen.

Thomas Ekqvist, äldre konstapel på Polisinrättningen i Österbotten, tycker inte heller att det behövs ett skilt skoterkörkort. Dagens krav på att skoterföraren har ett traktorkörkort är tillräckligt.

Tror du inte att ett skoterkörkort kunde rädda ett antal liv?

- Jag tycker att vi klarar oss bra som det är. Vad gäller de dödsolyckor vi haft här i Österbotten på sistone har det oftast rört sig om äldre personer, som redan har en massa körkort. Det har inte varit unga personer, säger Ekqvist.

Äldre konstapel Thomas Ekqvist på Polisinrättningen i Österbotten.
Bildtext Äldre konstapel Thomas Ekqvist.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Men om man ser på skoterturismen i Lappland då?

- Möjligtvis, tanken är god. Kanske man åtminstone borde få ordentligt med skolning före man kör iväg. Många ser snö och is för första gången och sen ska de ännu framföra en snöskoter i dessa förhållanden. Här finns stora risker, säger Ekqvist.

Polis i Lappland: Vettigt med körkort

Eero Heikkilä är polisens representant i utredningskommissionen i Lappland och han tycker att man borde fundera på att införa ett skilt skoterkörkort. Han tror att det kunde rädda några liv.

- Dagens snöskotrar är såna maskiner att det kunde vara på sin plats med någon form av körkort, säger Heikkilä.

Sen uppstår frågan hur man genomför det i praktiken.

- Kan man ordna skolningen på något annat ställe än norr om polcirkeln? frågar han sig.

Sen finns ytterligare aspekten med turismen i Lappland, där det ordnas skotersafarier. Vad skulle hända med den om man krävde körkort av alla turister?

Men det tåls att påpekas att dödsfallen sällan inträffar just på skotersafarier. Förra vintern hade man inte ett enda.

- Det är sällan de riktigt oerfarna safarideltagarna som stryker med. De råkar snarare ut för allvarliga skador. Det är turligt nog "endast" skador, om man nu kan säga så, säger Heikkilä.

För kallt för alkolås

Fortfarande är alkoholen inblandad i ungefär hälften av dödsolyckorna och förslag om alkolås har varit på tapeten. Vad säger polisen om den idén?

- Då får man problem med kölden. Då måste alkolåset förvaras på ett varmt ställe så att det fungerar felfritt, säger äldre konstapel Thomas Ekqvist.

Hur pass mycket problem med alkohol stöter ni på när ni övervakar snöskoterförare?

- Personligen har jag stött på väldigt lite problem. Vi tar några rattfyllerister per år.

Dessutom är alkolås också en kostnadsfråga.

- Låsen kunde sätta stopp för hobbykörning, säger Ekqvist.

Strypta skotrar

Utredningskommissionen i Lappland rekommenderar också att man installerar så kallade effektnycklar eller övningsnycklar (tehoavain) som reglerar snöskotrarnas hastighet och acceleration.

Dessa begränsningar är enligt kommissionen speciellt lämpliga för skotersafarier, där personer med endast lite eller ingen erfarenhet alls av skoterkörning deltar.

- Oerfarna förare har problem med att behärska skotern och tappar man kontroll kan det leda till allvarliga skador och dödsfall, säger Arja Holopainen på Institutet för olycksinformation.

Typiska fall för oerfarna förare är att man i en vänstersväng kommer åt gasreglaget med högra handen, med resultatet att skotern skjuter iväg rakt ut från skoterleden.

Två snöskotrar på isen utanför Gerby i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Dessa övningsnycklar är redan i användning men förhoppningen är att de ska bli allt vanligare.

- Nycklarna är ett bra påfund. Företagen som ordnar skotersafarier använder redan rätt långt skotrar som har dessa effektnycklar, säger polisens representant Eero Heikkilä.

Även Håkan Bodö och Juhani Ahola på Waasa Snowmobile tycker att det låter befogat med begränsningar när det kommer till personer som kanske aldrig tidigare kört en skoter.

Safariföretagare: Nej till körkort

På Lapland Safaris, som ordnar skotersafarier, höjer man effektnycklarna till skyarna.

- De är en av de bästa förbättringarna som någonsin gjorts vad gäller snöskotrar, säger Markku Seurujärvi på Lapland Safaris.

De första nycklarna kom 2014 och vartefter man köper nya skotrar blir de allt vanligare.

Hur pass mycket har säkerheten förbättrats?

- Olyckorna har minskat med åtminstone 50 procent, säger Seurujärvi.

Lapland Safaris har omkring 300 000 kunder per år. Seurujärvi ger inte mycket för idén om ett eget körkort för snöskoter, det skulle vara förödande för turismen.

- Det är inte vettigt, den praktiska nyttan skulle vara obefintlig. Det enda man skulle åstadkomma är att göra allt svårare för företagen.

Seurujärvi påpekar att man under ledda safarier inte rör sig i trafiken. Man ger inte heller de värsta vrålåken åt deltagarna.

- Vi ser till att våra skotrar och vår vägledning är på en säker nivå. Inte sätter du heller en nybörjare i en Formel 1-bil.

Har ni då någon skolning före safarin?

- Vi går igenom hur skotern fungerar och de grundläggande säkerhetsaspekterna. Vi kör i en kö, vi håller säkerhetsavstånden, och så vidare. Guiden ser till att hålla farten nere.

Du tror inte att ett skilt körkort kunde rädda liv, om inte på safarier så allmänt taget?

- Om man tittar på de olyckor som sker så gissar jag att det i många av fallen inte skulle ha haft någon betydelse även om personen hade haft ett skoterkörkort, säger Seurujärvi.

Diskussion om artikeln