Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Afrika missar FN:s mål - får knappast bukt med undernäring bland barn före 2030

Från 2018
Uppdaterad 03.03.2018 10:54.
Flyktingläger i Puntland, Somalia 27.3.2017
Bildtext Flyktingläger i Puntland, Somalia 27.3.2017
Bild: EPA/DAI KUROKAWA

En ovanligt detaljerad kartläggning som visar hur barn växer och utbildas i olika samhällen i Afrika visar att inget land förväntas ha löst problemet med undernärda barn före år 2030, rapporterar BBC.

Otillräcklig tillväxt under barndomen kan kopplas till dålig hälsa i framtiden och en ökad dödsrisk.

Rapporten har publicerats i tidskriften Nature.

Det här är jämförbart med den banbrytande kartläggningen av kolera på 1800-talet i London

― Kofi Annan

Framsteg i Afrika har aldrig förut dokumenterats på det här sättet och på en så detaljerad nivå.

FN:s tidigare generalsekreterare, fredspristagaren Kofi Annan, stöder den här sortens arbetsmetoder, och har kommenterat forskarnas kartläggning. Han drar paralleller till en äldre unik utredning.

I en studie som ses som starten på modern epi­demio­logi på 1800-talet kartlade läkaren John Snow i London förekomsten av sjukdomen kolera.

Han skapade en unik karta över fallen i staden och kunde konstatera att de var koncentrerade kring en vattenpump på Broad Street. Det här i sin tur avslöjade att sjukdomen spred sig via förorenat vatten.

Kofi Annan anser att den nu aktuella kartläggningen av förekomsten av undernäring i Afrika kan få en lika stor betydelse för den långa kampen mot hungersnöd som Londonforskningen fick för kolerabekämpningen.

- Vi har fått nya verktyg. De kan inte ensamma avlägsna undernäring men de kommer att göra det möjligt att få ledare i afrikanska länder att agera på ett strategiskt sätt.

Människor i Sydsudan får hjälp av hjälporganisationen Läkare utan gränser.
Bildtext Sydsudan
Bild: EPA / Nicolas Peissel

Också positiva nyheter

Forskarna har följt utvecklingen i 51 länder under perioden 2000-2015.

Studien visar att långsam kroppstillväxt och undervikt bland barn som är under fem år har minskat i nästan alla länder i Afrika.

Studien omfattar detaljerade kartor som visar att varje nation i Afrika har åtminstone en region där barnens hälsa har förbättrats under den här perioden.

Om den trenden fortsätter kommer många områden att utvecklas i positiv riktning.

Det halvtorra Sahelbältet är ett område där barnens tillväxt stagnerar

Det tråkiga är att också de stora misslyckandena väntas fortsätta längs det så kallade Sahelbältet – ett område där barnens tillväxt stagnerar.

Karta över undernärda barn i Afrika. Visar procentuellt förekomsten av barn med moderat eller allvarlig undervikt år 2000.
Bildtext Karta över undernärda barn i Afrika. Visar procentuellt förekomsten av barn med moderat eller allvarlig undervikt år 2000.
Bild: Yle / Nature

I många byar finns det barn som inte växer tillräckligt bra

Studien visar att det finns många byar där barnen är för korta i jämförelse med åldern.

I hela Sahel - en halvtorr landremsa, söder om Sahara, som sträcker sig från Atlanten till Röda havet - påträffar man fortsättningsvis väldigt mycket barn med avstannad tillväxt.

Man ser inte ens en antydan om förbättringar i det området.

Målet att få bort undernäring svårt att nå

Trenden pekar på att många - om inte rentav alla - länder på den afrikanska kontinenten kommer att ha misslyckats med att uppnå FN:s mål att få slut på undernäringen fram till 2030.

FN har slagit fast mål för hållbar utveckling fram till år 2030.

I två studier undersökte man barnens tillväxtkurvor och skolresultat bland kvinnor i fertil ålder. Det är främst de här två faktorerna som intresserar forskarna eftersom de kan förutsäga barndödlighet i hög grad.

- Det handlar om två mycket användbara indikatorer som visar var olika befolkningsgrupper klarar sig bra och var de har hamnat på efterkälken, säger Simon Hay, global hälsoforskare i USA, till BBC.

Kvinna bär en vattentank i ett flyktingläger i Sydsudan.
Bild: EPA/ALBERT GONZALEZ FARRAN / UNAMID / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

Vi har en hel del att lära oss av vissa samhällen - och den kunskapen måste vi tillämpa också på andra håll

― Professor Hay

Professor Hay säger att eftersom uppgifterna är öppet tillgängliga och det nu finns studier som erbjuder bästa tänkbara information så borde det vara möjligt att styra resurser på ett ändamålsenligt sätt till de befolkningsgrupper som behöver det mest.

- Vi kan studera de samhällsgrupper som klarar sig alldeles särskilt bra och fråga oss om vi kan lära oss av dem och tillämpa samma metoder också i andra samhällen, säger Hay till BBC.

Barn hoppar hopprep i Lesotho
Bildtext Barn i Lesotho, Sydafrika
Bild: EPA/JON HRUSA

Stora skillnader inom länderna

Simon Hay och hans forskargrupp har plockat fram data från olika samhällsgrupper i alla länder som undersökts. Skillnader inom enskilda länder visas i detalj.

Forskarna har sammanställt detaljerade kartor som visar uppgifter om kroppstillväxt och utbildningsnivå i olika typers samhällen i Afrika under en period på 15 år.

Studien visar att undernäring är vanligt i de flesta länder i Afrika - och att skillnaderna är stora inom de enskilda länderna.

Studien avslöjar olikheter i administrationen på lokal nivå - det vill säga den nivå där de flesta beslut som berör hälsa och föda planeras och förverkligas.

Forskarna hoppas att de med sina detaljerade kartor kan erbjuda beslutsfattare och politiker viktiga uppgifter om faktorer som måste beaktas då man fördelar resurser.

Kofi Annan
Bild: EPA-EFE/LYNN BO BO

Här finns uppgifter om framsteg - och det är häpnadsväckande framför allt för mig, en afrikan som är van vid att överallt i världen se rubriker där Afrika utmålas som en kontinent präglad av krig, svält och hunger

― Kofi Annan

FN:s tidigare generalsekreterare Kofi Annan berömmer den unika kartläggningen. Han konstaterar i sin artikel att man utan grundliga faktauppgifter famlar sig fram i blindo, och att problem inte kan lösas om man inte ser dem.

Annan konstaterar att kartorna i studien fokuserar på de klara skillnaderna mellan olika samhällen - framför allt i konfliktdrabbade områden - men att kartorna också avslöjar häpnadsväckande uppgifter om de framsteg som har gjorts i Afrika.

- Här finns uppgifter om framsteg - och det är häpnadsväckande framför allt för mig, en afrikan som är van vid att överallt i världen se rubriker där Afrika utmålas som en kontinent präglad av krig, svält och hunger.

- De här kartorna berättar en helt annan historia om Afrika - en historia där man ser mätbara och jämna framsteg också då det gäller långvariga, svårhanterliga frågor, skriver Annan.

- En så här detaljerad inblick i förhållandena för med sig ett oerhört ansvar att agera.

(BBC, Nature)

Diskussion om artikeln