Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tryggare för barnen - långtradare måste köra långsammare på Horsbäcksvägen i Ekenäs

Från 2018
Väg med övergångsställe i vintrigt landskap.
Bildtext Langansböleborna har varit oroade då skolbarnen går över Horsbäcksvägen.
Bild: Veronica Montén / Yle

Skolbarnen i Langansböle i Ekenäs ska kunna röra sig tryggare över Horsbäcksvägen till skolskjutsen.

Början av Horsbäcksvägen i Langansböle i Ekenäs ska få en fartbegränsning på 40 kilometer i timmen. För tillfället är hastighetsbegränsningen 50 kilometer i timmen.

Många skolelever använder övergångsstället då de är på väg till och från skolskjutsen. Vägen används också av tung trafik som kör mellan Horsbäcks industriområde och riksväg 25.

Inget farthinder

Invånarna har föreslagit att staden bygger ett farthinder vid övergången.

De har också önskat att både belysningen och sikten vid övergångsstället förbättras. De närliggande tomternas häckar borde därför hållas så låga som möjligt.

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt på sitt möte 27.2 att hastighetsbegränsningen på Horsbäcksvägen sänks till 40 kilometer i timmen. Belysningen ska förbättras och tomtägarna ska informeras om siktproblemet.

Något farthinder kommer däremot inte att byggas.

Tekniska nämnden föreslår i stället att det reserveras pengar i investeringsprogrammet för att flytta skyddsvägen fem till tio meter österut. På det sättet skullen sikten förbättras.

Horsbäcksvägen föreslås också bli smalare.