Hoppa till huvudinnehåll

Vetamix

Jag älskar dig av hela min hjärna – förälskelsen styrs inte alls av hjärtat

Från 2018
Två människor tittar på en stadsutsikt
Bildtext Ett förälskat par tittar på en stadsutsikt.

Kärleken sitter i hjärnan och inte i hjärtat. Alla våra känslor är intimt sammankopplade med hjärnan.

När känslosystemet i hjärnan, det så kallade limbiska systemet, blir aktiverat och skickar ut nervsignaler till hela kroppen, får vi spänningar i magen, svettas i händerna eller får darrningar på rösten.

Hormonerna löper amok

Tycker du att det händer konstiga saker i kroppen när du är nykär? Då skulle du bara veta vad som händer i hjärnan…

Med modern teknik kan man faktiskt både se och mäta fysiologiska förändringar i den nyförälskade hjärnan. Och enligt neurologisk forskning är den inte alls lik hjärnan i en längre relation.

Timo Partonen forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), vad händer när man blir förälskad?

- Om man tittar på bilder av hjärnan hos en person som upplever känslan av förälskelse så påminner hjärnbilden om en bild man ser hos personer som känner en stark eufori.

På samma gång utlöser förälskelsen ett tillstånd av stress i kroppen. Det är ändå frågan om positiv stress som sporrar oss till att fortsätta framåt, får oss att vara skärpta och inte känna av utmattning.

Förälskelsen får bokstavligen hormonerna att löpa amok.

- Vid förälskelse uppvisar både män och kvinnor en upptill 40 procent förhöjd halt av stresshormonet kortisol i blodet, säger Partonen.

Under förälskelsefasen är det de kemiska signalämnena, vars uppgift är att överföra information mellan cellerna, som frigörs i ”känslohjärnan” och ger upphov till kraftiga känslor av njutning.

En kvinna som lyssnar på musik i hörlurar. Hon står på en gata och hoppar högt i luften. Ser glad ut.
Bild: © Eugenio Marongiu

Ett av ämnena som ligger bakom förälskelsen är dopamin. Att nivåerna av dopamin ökar i hjärnan hos en förälskad person har man kunnat studera med magnetkamera.

När dopaminnivåerna ökar kan kärleken bli som ett beroende. Förändringarna i kroppen har som syfte att fördjupa kärleken och få relationen att fortsätta.

Enligt Partonen påverkar förälskelse kroppen på samma sätt som stress.

- Man kan bli sömnlös, man kan få svårt att få sömn, det tär på krafterna men samtidigt är det här starka reaktionerna tecken på att förälskelsen är en viktig känsla.

Det är noradrenalinet som gör så att du får svårt att sova och kanske tappar matlusten.

Tankarna kretsar runt partnern. Att utforska känslotillstånden och fördjupa relationen tar mycket energi.

Man har också kunnat mäta att en förälskad person tänker på sin kärlek 85 procent av den vakna tiden, vilket kan ha ett samband med låga serotoninnivåer.

Detta tillstånd påminner mycket om de tvångssyndrom som en del människor har.

Du kan inte leva utan din älskade – i alla fall känns det så. Det finns nämligen inget som är viktigare än att ni får vara tillsammans för alltid. Och den känslan är faktiskt lika stark som törst, hunger och andra livsnödvändigheter.

Forskare har konstaterat att den här driften är precis lika stark som andra uråldriga överlevnadsmekanismer.

Med magnetröntgen kan man nämligen se att förälskelse aktiverar samma områden i hjärnan som hunger och törst.

Rent evolutionärt är förälskelse alltså ett sätt få oss att leva vidare genom att inte bara äta och dricka, utan även fortplanta oss.

Testosteronets förvånande effekter

Det manliga könshormonet testosteronets produktionen förändras vid förälskelse.

För män och kvinnor sker det här på olika sätt. För kvinnorna fördubblas testosteronproduktionen medan den för män minskar med upptill 40 procent.

- För kvinnor fungerar testosteronet som en sorts "snällhetshormon" så att när kvinnor producerar mycket av det blir de snällare och mindre listiga och beräknande, säger Partonen.

Enligt Partonen har man undersökt testosteronets effekter i bland annat psykologiska test där testpersonerna har utfört olika uppgifter förknippade med företagsekonomi.

- Man har märkt att om kvinnorna har en hög halt av testosteron så fungerar de mjukare, förstår bättre sin motpart och de ger lättare efter.

För känslan av förälskelse är det naturligtvis en bra sak att det uppstår en viss flexibilitet och att man står ut men den andra bättre och att förhållandet inte kraschar genast i början.

Man och kvinna håller varandra i handen på en strand i solnedgången.
Bild: All Over Press / Alamy / Anna Berkut

På män har testosteronet motsatt effekt

- Till exempel från forskning inom doping vet man att män som använder anabola steroider som höjer halterna av testosteron kan bete sig impulsivt och också aggressivt.

Men i samband med förälskelse minskar alltså mannens testosteronproduktion. Männen blir mindre aggressiva vilket förstås har en gynnsam effekt på parbildningen.

En förälskad lär inte av sina misstag

Kvinnornas förhöjda testosteron produktion får dem också att förhålla sig målmedvetet till det nya förhållandet.

Utöver de hormonella förändringarna börjar det hända saker också i hjärnan. På vissa områden ökar cellernas aktivitet och på andra avtar den. Signalsubstansen serotonin accelererar eller dämpar hjärncellernas verksamhet.

Maalaus ajattelusta

- Hjärnan reagerar också. Med serotoninet sker det två olika förändringar. Det förekommer lägre halter av serotonin i frontalloberna när man är förälskad och det verkar leda till att känslor av rädsla, sorg och ilska upplevs svagare.

Samtidigt när frontalloberna använder mindre mängder serotonin försvagas också den känslobaserade inlärningen.

Den förälskade kan bli irrationell och göra helt oväntade saker när hjärnans förstånds- och kontrollområde (frontalloberna) loggar ut och lyckokänslorna tar över.

- Om någonting händer när vi är under affekt av någon stark känsla så kommer vi vanligtvis i håg det och lär oss av händelsen men det ser ut som att det här inte händer vid förälskelse, säger Partonen.

Om det förkommer någonting sådant i ett förhållande att det skulle vara bra att lära sig av det för framtida relationer så funkar det inte så. Utan vi upprepar ofta samma misstag om och om igen.

Kvinna och man kramas.
Bild: Roman Pilipey / EPA

Den kära är osjälvisk

Serotoninet påverkar den förälskade på många olika sätt.

- I tillståndet av förälskelse förekommer det mer serotonin än vanligt i insula och, gördelvindlingen, berättar Partonen.

Då gillar vi också främmande ansikten mer och känslan av empati förstärks. Vi är intresserade av vad den andra tänker och känner inte bara av oss själva.

Vintertid producerar hjärna njuggt med serotonin. På våren när ljuset tilltar tilltar serotonin produktionen. Kanske är det just därför som vi förälskar oss lättare under just våren?

Blir man dum i huvudet av att vara förälskad?

Det främre delen av hjärnan får inte lika mycket blod när du blir kär. Där sitter det kritiska tänkandet – det som får dig att tänka till en extra gång.

En förälskad person är modigare men samtidigt också mer omdömeslös än en person som inte är förälskad.

Det här beror också på nivån av signalsubstansen dopamin. Dopamin är den centrala substansen vid upplevelse av och upprätthållande av intresse för någon annan.

I hjärnbarken liknar den förälskades situation den som hos en som spelar ett medelsvårt dataspel. Cellerna vaknar upp för att agera.

Människor förälskar sig på olika sätt och är också olika som förälskade.

Partonen säger, att tidigare erfarenheter förstås spelaren roll men att vi människor också medfött reagerar olika på förälskelse. En del känner av det endast svagt med andra blir helt virriga.

Om man är en som lätt blir beroende av att känna förälskelsekänslan, kan det kanske vara svårt att ha ett långvarigt förhållande med någon.

Kanske är det därför som en del ofta blir förälskade och många gånger medan en del sällan upplever det och någon kanske aldrig.

Fötter i säng.
Bild: All Over Press

Lust eller kärlek?

Är det skillnad på förälskelser? Hur skiljer sig lustfylld och mer romantisk förälskelse från varandra?

- Det förkommer skillnader, den fysiska sidan kan vara väldigt stark eller så kan förälskelsen vara mera fjär. Det förekommer också förälskelse på distans. Båda känslorna kan vara väldigt starka och hålla den förälskade personen i sitt grepp.

Enligt Partonen syns förälskelsen i hjärnan på ett annat sätt än fysisk tillfredsställelse, som sex.

- I båda aktiveras samma hjärnområden och deras verksamhet avtar men det syns skillnader, förälskelse påminner mer om glädje och fröjd.

Oxytocinutsöndring är knutet till sexuella beteenden, upplevelser och reaktioner. Oxytocinnivåerna ökar vid sexuell upphetsning, och nivåerna korrelerar med orgasmens intensitet.

Vem blir vi förälskade i?

Vad får tillstånd de här förändringarna i vår kropp och i våra liv?

För några år sedan pratades det mycket om feromonernas effekt vid vårt val av partner. Feromoner är doftämnen som tillverkas i kroppen och som vi sprider för att påverka andra individers beteenden.

Beroende på vad för feromon som sänds ut finns den kvar i luften olika länge och sänder ut olika information. Numera tror man inte att feromonerna ensamma har så stor effekt på våra val av partner.

Förälskelsen kan räknas börja med att man finner en annan person attraktiv.

Attraktionens universella lagbundenheter gäller enligt forskning för män att de till sin kroppstyp är bredaxlade och har smal midja och för kvinnor att de befinner sig inom det som uppfattas som ett normalt viktindex.

Beträffande anletsdragen så är det regelbundenhet och kvinnlighet som attraherar. Men attraktion är inte allena det som sätter igång en förälskelse.

Angina pectoris kan kännas som en kramande känsla över bröstet. Bild:Yle/Arja Lento
Bild: Yle/Arja Lento

En som får hjärtat att slå

- Känslan av förälskelse kräver vanligtvis att man delar någon upplevelse som får hjärtat att slå snabbare och aktiverar det sympatiska nervsystemet, säger Partonen.

Upplevelsen kan exempelvis vara att tillsammans se en skräckfilm eller att åka i en berg- och- dalbana.

Att dela en sådan upplevelse verkar vara viktigt för att den andra ska upplevas som attraktiv och att man vill bli närmade bekant.

En förälskelse producerar utöver barn, ibland, också en kraftig känsla av glädje och får dem att knyta an till varandra.

Men den stackars kroppen skulle inte stå ut i evighet i det stresstillstånd som förälskelsen innebär.

Hur länge håller en förälskelse i sig?

- Den psykologiska biten kan hålla i sig länge men kroppens kemiska förälskelsereaktion håller i sig i maximalt 18 månader, sedan börjar effekterna avta eftersom kroppen vant sig. I det här skedet upptäcker du kanske att din älskling inte är den perfekta partnern.

- Det är svårt att veta exakt eftersom förälskade personer inte så där bara deltar i undersökningar och ger blodprover.

Kärlek är rent vetenskapligt något helt annat än förälskelse. Det kan vi uppnå när ruset lagt sig och ersatts av förnuft och eftertänksamhet.

Enligt evolutionsteorin är kärlekens syfte att alstra barn och att hålla ihop tills barnen klarar sig själva. Det kan vara en av förklaringarna till att vi bryter upp då barnen håller på att växa upp och lämna boet.

Artikeln är delvis baserad sig på artikelserien: Oudot tunteet som är en serie radioprogram som tar upp olika fenomen. Redaktör Ilona Ikonen. Sammanställd på finska av redaktör Raili Löyttyniemi.

Vi har också intervjuat Timo Partonen som är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), för den här artikeln.

Diskussion om artikeln