Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Influensaepidemin är på topp i Borgå och Sibbo just nu

Från 2018
Symbolisk bild för förkylning. En person sitter i sängen med en kopp te och en huvudvärkstablett.
Bildtext Det lönar sig att ta influensan på allvar och vila tillräckligt länge.

Influensaepidemin pågår för fullt i Östnyland. Vårdcentralerna fylls av patienter som har hög feber, huvudvärk och värk i lederna.

- Vi har mycket influensa på akutmottagningen. När vi tagit prover hade det kommit fram att B-influensa är vanligast, säger läkare säger Hanna Telkki-Nykänen på Borgå hälsovårdscentral.

Borgå hälsovårdscentral har i två veckor haft många patienter med B-influensa.

I Sibbo berättar Anna Peitola, överläkare inom öppna vården, att man nått toppen av influensaepidemin, som började för tre veckor sedan.

I Lovisa har influensaepidemin redan mattats av.

- Vi har haft mycket influensa sedan veckan före sportlovet. Dessutom har många i Lovisa en vanlig hård förkylning. De patienterna är mera snoriga, säger Kirsi Buddas som är hälsovårdare och serviceansvarig i Lovisa.

Vaccinet biter dåligt på årets influensa

I Borgå och Sibbo har proverna visat att B-influensan är vanligast. Det innebär att också sådana som tagit influensavaccin insjuknat.

Årets influensavaccin skyddar främst mot A-influensan.

- Vaccinet har inte skyddat mot den typ av B-influensa som har orsakat epidemin i år. Det är problematiskt, säger överläkare Anna Peitola i Sibbo.

I Sibbo har också personalen på vårdcentralerna drabbats av influensa, trots att de har vaccinerats.

I Lovisa har man inte tagit prover på vilket virus som orsakat influensan.

Vårdcentralerna förbereder sig på en epidemi av A-streptokocker

En epidemivåg av A-streptokocksjukdomar är på kommande, enligt infektionsläkaren Eeva Ruotsalainen.

På Borgå hälsovårdscentral berättar läkare Hanna Telkki-Nykänen att det har förekommit fall av A-streptokocksjukdomar i Borgå. Det är fråga främst om angina och scharlakansfeber.

- Vi har haft några patienter med värre A-streptokock. Det har varit fråga om sepsis och hudinfektioner, säger Hanna Telkki-Nykänen på Borgå vårdcentral.

I Sibbo har mängden streptokocksjukdomar redan minskat, enligt överläkare Anna Peitola. I Lovisa kom en epidemi av A-streptokocker på hösten, enligt Kirsi Buddas.

I båda kommunerna förbereder man sig på att en våg av allvarligare fall av A-streptokocker kan komma.