Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Vardagshjälten Linnéa Henriksson: "Det finns många studerande som behöver hjälp för att bli utexaminerade"

Från 2018
Svenskfinlands vardagshjältar - video: Linnéa Henriksson - Spela upp på Arenan

Hon jobbar som universitetslärare på Åbo Akademi. Inom ämnet offentlig förvaltning har hon hjälpt många studerande att ta sin examen. Därför är hon en av Svenskfinlands vardagshjältar.

Linneá är nominerad som en av Svenskfinlands vardagshjältar på grund av sitt intresse och sin genuina vilja att hjälpa studenter att nå studieframgång och så småningom ta sin examen.

En del av motiveringen som bifogades med nomineringen lyder så här:

"Det här kanske inte är en person som drar ut folk ur brinnande hus eller räddat livet på någon som håller på och storknar på en matbit som fastnat i luftstrupen, men hon är en person som hjälper folk ut ur annan slags faror eller utmanande situationer. Situationer som för en studerande kan kännas som omöjligt, situationer som känns så mörka att man inte ser någon framtid eller lägen i livet som känns otroligt hopplösa.

Linnéa är helt enastående!"

Hon berättar att det var något av en slump att hon över huvud taget blev kvar på Åbo Akademi.

– Efter studierna fortsatte jag forska och tidigt började jag också undervisa. Och här är jag fortfarande, säger hon.

En universitetslärares vardag

Till hennes uppgifter som universitetslärare hör – förutom att undervisa – också individuell handledning av studenter och egenlärararbete.

– Vid ett universitet är det ju färre kontakttimmar än till exempel i ett gymnasium. Det leder till mera självstudier för de studerande.

Men det är främst egenlärararbetet som åtminstone motiveringen och nomineringen är inriktad på.

Där handlar det inte om handledning av själva undervisningsinnehållet, snarare får studenten handledning i hur det är bra att studera.

Till exempel tips och råd kring hur du ska studera, i vilken ordning och hur du ska hålla dig motiverad.

Enligt Linnéa har behovet av egenlärarhandledning alltid funnits, men att ämnet inte är lika tabu som tidigare och därför upplevs det som att behovet är större nu än tidigare.

– Dels talas det mera om behovet av att träffa en egenlärare, dels är studierna mera systematiserade eftersom det finns fler studenter nu än på till exempel 70–80-talet.

Asa-huset vid Åbo Akademi vintern 2014
Bildtext ASA-huset.
Bild: Yle/ Nora Engström

Strukturlösa studenter har svårare

Linnéa säger att skälen till att studenterna inte blev utexaminerade på 70–80-talet ganska långt var desamma som de är i dag – det vill säga att en studerande ofta inte vet i vilken ända hen ska börja för att beta av en större helhet.

Hon tycker sig kunna se olika grupper av studenter. Det finns de som är målinriktade och vet vad de sysslar med och vet vart de är på väg.

Hon funderar att en del av dem har erhållit den egenskapen via till exempel idrott.

– Idrottare har lärt sig fungera systematiskt och är därför ofta också systematiska studenter.

Men det finns också de som är i behov av hjälp för att komma vidare i sina studier.

– Det rör sig inte om bristande intellekt eller så, utan mera om en avsaknad av antingen inre struktur eller motivation.

Ofta börjar det med en känsla av att allting hopar sig och du vet inte i vilken ända du ska börja för att reda upp dina studier

Linnéa Henriksson, universitetslärare

Personer som faller mellan olika system eller som jobbar eller har börjat göra andra saker vid sidan om är har ofta problem med struktur och motivation – för att inte tala om personer som handskas med privata tråkigheter, säger hon.

– Ofta börjar det med en känsla av att allting hopar sig och du vet inte i vilken ända du ska börja för att reda upp dina studier, säger hon.

Höga förväntningar orsakar stressade studenter

Linnéa säger att även om behovet av hjälp alltid har funnits är det möjligt att det har ökat något – kanske på grund av att världen är mer splittrad nuförtiden och förväntningarna är stora.

Egentligen ska man ju hinna göra allting innan man är 25, så att säga. Och dessutom vara fantastiskt framgångsrik

Linnéa Henriksson, universitetslärare

– Egentligen ska man ju hinna göra allting innan man är 25, så att säga. Och dessutom vara fantastiskt framgångsrik.

Enligt henne är studierna i sig sällan det största problemet, utan snarare människans rädsla för att inte leva upp till egna och andras förväntningar.

Hon säger att man redan länge har talat om att samhället är stressigt, men menar att också de lockande alternativen till att studera har blivit fler.

– I jämförelse med början av 90-talet då många inte hade internet hemma var det lättare att ta sig samman och studera, eftersom det inte fanns lika många alternativ som i dag.

– Men nu finns alla alternativ till hands så det kräver mera självdisciplin och på så vis blir världen nog mera splittrad, säger Linnéa.

Vardagshjältar

Diskussion om artikeln