Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Lauri Kivinen: Resultatet av folkomröstningen i Schweiz visade att public service är viktigt

Från 2018
Uppdaterad 05.03.2018 16:36.
Sveitsin kartta jonka päällä punainen 71,6 % -teksti

En övervägande majoritet av schweizarna, 71,6 procent (2 098 139 väljare) motsatte sig det så kallade No Billag-initiativet under en folkomröstning i söndags. Om lagändringen skulle ha trätt i kraft hade tv- och radioavgiften avskaffats och hotat det schweiziska rundradiobolagets existens.

“En bred debatt om rundradioverksamhetens roll och karaktär föregick omröstningen i Schweiz. I hela Europa är medievärlden i stor förändring. Det omfattande schweiziska stödet visar hur viktigt ett gemensamt public servicemedium med ett trovärdigt och mångsidigt innehåll upplevs”, säger Yles verkställande direktör Lauri Kivinen.

Om No Billag-initiativet vunnit omröstningen hade det kunnat leda till att landets public servicebolag SRG lagts ner. Då skulle Schweiz ha varit det enda landet i Europa utan rundradioverksamhet. Initiativet hotade också de språkliga minoriteterna i Schweiz; SRG producerar program på landets officiella språk tyska, italienska, franska och rätoromanska samt på engelska.

“Resultatet av omröstningen innebär en nystart för SRG. Det förpliktar oss till att anpassa vårt bolag till en ny slags omvärld samt till samhällets föränderliga behov: det gör vi genom att lyssna på de förväntningar och den kritik som riktas mot oss”, konstaterar SRG:S generaldirektör Gilles Marchand i ett pressmeddelande.

De schweiziska hushållen betalar för tillfället en tv-avgift som årligen uppgår till cirka 390 euro. Avgiften är den högsta i sitt slag i Europa. Från och med år 2019 sänks avgiften till cirka 316 euro. Avgiften täcker ungefär 75 procent av rundradiobolaget SRG:s budget.
Initiativet skulle också ha påverkat de 34 kommersiella radio- och tv-kanalerna som får en andel av tv- och radioavgiften.

Schweiz har ett system med direktdemokrati vilket innebär att medborgarna har rätt att föreslå en ändring av grundlagen förutsatt att 100 000 medborgare har skrivit under ett initiativ om det. Efter att förbundsrådet och förbundsförsamlingen behandlat medborgarinitiativen går de vidare till folkomröstning.