Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finskspråkiga barn i Jakobstad får börja läsa svenska i ettan

Från 2018
Stadshuset i Jakobstad i blekt vinterljus
Bild: Yle/Kjell Vikman

Stadsstyrelsen i Jakobstad vill ge finskspråkiga elever möjlighet att läsa svenska som tillvalsämne redan i ettan.

Stadsstyrelsens i Jakobstad godkände på måndag en motion om att ettorna får välja svenska som tillvalsämne eller att svenska ingår i någon klubbverksamhet i skolorna från och med i höst.

I Itälä skola finns det redan nu en tillvalsklubb i svenska som kallas Chilla och Chatta.

Matte före svenska

Däremot ska svenska enligt förslaget inte bli en permanent del av undervisningen. Det här eftersom de finskspråkiga skolorna valt att satsa på matematik och ifall man ökar timmarna i svenska måste man minska matematiktimmarna.

Idag börjar barnen i finska skolor i Jakobstad läsa svenska på fyran medan barnen i svenskspråkiga skolor läser finska från ettan.

En fullmäktigemotion lämnades i höstas in i ärendet, Jarmo Ittonen (Vf) var första undertecknare och 40 andra fullmäktigledamöter skrev också under motionen om svenska från ettan.

År 2015 genomfördes en enkät bland föräldrar och resultatet var att man ville ha svenska från årskurs fyra och fortsätta satsa på matte.

Diskussion om artikeln