Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Initiativ kräver tvåspråkiga möten i Korsholm - skulle innebära tolk

Från 2018
Uppdaterad 07.03.2018 09:52.
Kommunfullmäktige i Korsholm.
Bild: Yle/Johanna Ventus

I Korsholm behandlades på måndagen ett initiativ som kräver tolkning av kommunala möten, såsom i sektioner och nämnder. Det är fullmäktigeledamot Micael Westerholm (Sannf) som lämnat in motionen.

Enligt Westerholm går mötena i nuläget i huvudsak på svenska, fastän det också finns finskspråkiga förtroendevalda.

- Det här är ett problem som tåls att tänka på. Alla som är med och besluter borde till fullo förstå vad man är mer och besluter om, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Gästgivars.

Men samtidigt är det är en kostnadsfråga. I kommunala sammanhang måste översättningar vara korrekta säger Gästgivars. Det betyder att en simultantolk borde vara med på alla möten.

- Det här är en svår situation, det är vi ense om. Vi har tagit frågan till oss och ska försöka hitta en lösning, säger Gästgivars.

Någon simultantolk beslöt man inte om på kommunstyrelsens möte på måndagen. För närvarande tolkas endast fullmäktigemötena. Tolkningen sköts med köptjänst. Att ta i bruk tolkning i andra sammanhang skulle alltså öka utgifterna.

Gjort vad man kunnat

På sitt möte på måndagen godkände också kommunstyrelsen bemötande till förvaltningsklagan angående inomhusluften i Keskuskoulu. En person har lämnat in en klagan och nu ska Korsholm redogöra för hur ärendet skötts.

Kommunens svar är sekretessbelagt åtminstone tills vidare, men Lars Gästgivars säger att kommunen gjort vad den kunnat så snabbt som möjligt.

- Det är ändå bara en person som lämnat in klagan, Hem och skola eller andra föreningar har inte lämnat in något klagomål, säger Gästgivars.

Gästgivars säger att saken skulle vara lite annorlunda om flera ställt sig bakom skrivelsen.

- Vi har inte ännu ens får provsvar från laboratoriet men ändå vidtagit åtgärder. Jag tycker att vi och främst den tekniska sidan har jobbat så snabbt vi kunnat, säger Lars Gästgivars.

Diskussion om artikeln