Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ett steg närmare tunnel under järnvägen i Hangö centrum - detaljplanen för området godkändes

Från 2018
Uppdaterad 15.07.2019 13:13.
Rälsbussen vid fotgängarövergången mot Kadermogatan i Hangö
Bildtext Den här övergången ska ersättas av en tunnel. Korsmansgatan är den gata som går parallellt med järnvägen. På andra sidan järnvägen syns ändan av Kadermogatan. Parkgatan är gatan som möter Kadermogatan på den här sidan om järnvägen.
Bild: YLE/Petra Thilman

I Hangö ångar planerna på en tunnel för fotgängare och cyklister under järnvägen vidare.

Den detaljplan som behövs för att tunneln mellan Kadermogatan och Korsmansgatan ska kunna bli av har nu godkänts av stadsfullmäktige i Hangö.

När detaljplanen är godkänd kan man godkänna gatuplanerna som gör det möjligt att flytta på gatorna så helheten blir så smidig som möjligt.

Jobbet med gatuplanerna pågår som bäst.

Det är sedan tekniska nämnden som ska godkänna själva gatuplanerna.

En karta.
Bildtext En karta som visar området som berörs av detaljplanen.
Bild: Hangö stad

En fotgängartunnel värd 7,5 miljoner euro ska ersätta den otrygga övergången över järnvägen för fotgängare och cyklister i Hangö centrum.

Staten betalar fem miljoner euro medan Hangös andel beräknas vara 2,5 miljoner euro.

Korsmansgatan flyttar

Målet med detaljplanen är alltså att kunna ta följande steg och godkänna gatuplaner som gör det möjligt att ändra på trafikarrangemangen i området.

I gatuplanerna försöker man dra nytta av det faktum att man på järnvägsområdet har rivit bort rälsar som inte längre behövs. Järnvägsområdet har alltså blivit mindre.

Det leder till att man i gatuplanen har tänkt sig att Korsmansgatan flyttas så långt norrut det bara går.

Långtradare på KOrsmansgatan i Hangö.
Bildtext Korsmansgatan är livligt trafikerad på grund av hamnen. Nu planerar man flytta en del av Korsmansgatan, men på sikt ska hela gatan planeras om.
Bild: Yle/Minna Almark

Korsmansgatan dimensioneras så att det på södra sidan av gatan ryms ett grönområde som fungerar som buller- och insynsskydd för cyklister och fotgängare samt för bosättningen vid gatan.

Cykel- och gångvägen löper alltså längs bosättningen på södra sidan och har ett grönområde på sin norra sida. Först sedan löper Korsmansgatan och järnvägen.

I den gröna zonen kan man också uppföra ett stängsel.

Korsmansgatan är den gata långtradartrafiken till Västra hamnen i Hangö använder sig av och trafiken är livlig.

Nu är det bara en del av Korsmansgatan som påverkas. På sikt planerar staden att se över resten av Korsmansgatan.

Först tunneln

När detaljplanen och dess ändringar nu har godkänts väntar alltså gatuplanerna. Det här förutsätter att ingen besvärar sig mot fullmäktiges beslut.

Efter att gatuplanerna har godkänts kan man komma vidare med planeringen av och diskussionerna om byggandet av tunneln.

Först efter att tunnelbygget kör i gång börjar man flytta på Korsmansgatan och bygga den nya gång- och cykelvägen.

En rälsbuss vid en plankorsning i vintriga Hangö.
Bildtext Tunnelbygget kommer först.
Bild: YLE / Malin Lindholm

I detaljplanen som nu godkändes finns en reservation för en förbindelse för fotgängare och cyklister från järnvägsbron till Berggatan.

I det här skedet finns det inte några konkreta planer för en sådan förbindelse. Men en möjlighet till det finns alltså i detaljplanen.

Cyklisterna bör få det bättre på järnvägsbron

På fullmäktigemötet på tisdagen (6.3) ställde sig samtliga ledamöter bakom en motion som De grönas Teemu Köppä förde fram.

Den handlar om att det måste märkas ut ordentliga cykelvägar åt bägge hållen på järnvägsbron.

Filerna ska också märkas ut så att färdriktningen är tydlig eftersom cyklisterna kan köra i höga hastigheter ner för bron.

Järnvägsbron i Hangö som heter Halmstadsgatan.
Bildtext Järnvägsbron i Hangö.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

De nuvarande arrangemangen är otydliga. På vintern blir det mellan gångvägen och bilarnas körfil ett område på två meter som inte har plogats.

Det leder i praktiken till att cyklisterna kör på den smala gångvägen.

Då bygget med tunneln under järnvägen påbörjas kommer antalet cyklister och fotgängare att öka betydligt på bron. Det betyder att cykellederna bör förverkligas innan man börjar med tunnelbygget.

Diskussion om artikeln