Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg ger trots allt ut pm om inomhusluften i staden - men först måste anteckningarna skrivas på ett officiellt sätt

Från 2018
En grön människofigur drar ut en grön mapp ur en lång rad med svarta mappar.
Bildtext Det har varit en del hopande och roende kring huruvida anteckningarna från arbetsgruppen för inomhusluft i Raseborg är offentliga eller inte.
Bild: Mostphotos

Inomhusluftsgruppen i Raseborg kommer nu göra upp pm, alltså anteckningar, som är offentliga från och med 1.1.2017 framåt. Det har stadsstyrelsen beslutat efter begäran från medier.

Samtidigt ska stadens alla arbetsgrupper se över sina rutiner om hur man gör anteckningar från sina möten och hur man informerar allmänheten.

Också det har stadsstyrelsen i Raseborg nu beslutat.

Krånglig process

Men helt enkel har processen inte varit för staden eftersom det har handlat om hur man ska tolka lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Det var först tidningen Etelä-Uusimaas Hannu Kari som riktade en skriftlig begäran till Raseborgs stad om att få kopior av pm från två av inomhusluftsgruppens möten.

Han lämnade in ansökan den 13 februari. Yle Västnyland lämnade den 27 februari in en begäran om att få samtliga pm med start från januari år 2017.

Innan denna skriftliga begäran har Yle Västnyland flera gånger tagit upp frågan muntligt till diskussion med staden. Men pm:en har inte getts ut.

Stadsstyrelsen för öppenhet

Hannu Karis begäran behandlades av stadsstyrelsen den 19 februari.

Föredragningen till styrelsen från stadsdirektören var att inomhusluftsgruppen är en intern arbetsgrupp inom staden. Det är inte fråga om ett beslutande organ som gör upp protokoll.

Eftersom det är interna minnesanteckningar så är de inte offentliga.

En fil med ett lås framför sig.
Bildtext Det handlar om interna minnesanteckningar och de är inte offentliga var första budet.
Bild: Mostphotos

Stadsstyrelsen ville ändå annorlunda och stadsdirektören ändrade sitt förslag.

Hannu Kari och Etelä-Uusimaa skulle få de pm man begärde om efter att alla eventuella integritetsuppgifter om enskilda personer hade strukits.

Tog tillbaka sitt beslut - men gick ändå in för öppenhet

Måndagen den 5 mars tog stadsstyrelsen ändå tillbaka sitt beslut från den 19 februari.

Det var stadsdirektören Ragnar Lundqvist som kom med den nya föredragningen. Beredningen hade gjorts av personalchef Johan Nylund och koncernjuristen Patricia Rehn.

En ansiktsbild av Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist. En man i övre medelåldern med svartbågade glasögon.
Bildtext Ragnar Lundqvist, stadsdirektör i Raseborg.
Bild: Pia Santonen / Yle

Den tidigare beredningen, 19.2, hade gjorts av stadssekreterare Thomas Flemmich.

Nu kom man fram till att det är svårt att verkställa beslutet från den 19.2 eftersom det hänvisas till pm som inte finns.

Det handlar om enskilda minnesanteckningar som en enskild tjänsteinnehavare har skrivit. Det uppfyller inte kraven på en god och tillgänglig information att offentliggöra dem.

Anteckningarna är inte granskade, justerade eller godkända. Och de innehåller olika typer av sekretessbelagd information.

Lagbok.
Bildtext Föredragningen hänvisar till lagen.
Bild: YLE/Arja Lento

I föredragningen citeras lagen som bland annat säger att ”minnesanteckningar eller sådana utkast som ännu inte har lämnats in för föredragning eller någon annan behandling av ett ärende och som har gjorts av den som är anställd hos en myndighet eller den som är verksam på uppdrag av en myndighet” inte betraktas som myndighetshandlingar.

Samtidigt poängterar föredragningen att Raseborg vill jobba öppet. Stadens kommunikationsplan utgår också från en öppen och positiv anda.

Eftersom det finns ett intresse för inomhusluftsgruppens arbete ska man gå in för att skriva offentliga pm från gruppens möte.

Stadsstyrelsen gav därför arbetsgruppen i uppdrag att skriva offentliga pm från och med den 1 januari 2017 framåt.

En pennan skriver i ett häfte.
Bildtext Nu ska pm:en från mötena skrivas om så att de kan vara offentliga.
Bild: Mostphotos

Etelä-Uusimaa och Yle Västnyland ska då få ta del av de här pm:en.

Dessutom uppmanar alltså stadsstyrelsen alla arbetsgrupper att se över sina rutiner för hur man skriver pm och hur man informerar allmänheten.

Så här säger lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet