Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tio år gammal skola har kämpat med dålig inomhusluft i tio år - reparationer har kostat 200 000 euro

Från 2018
Sandels-huset i Tölö.
Bild: Saga Mannila/Yle

Sandelshuset i Tölö i Helsingfors invigdes 2007. Men redan ett år efter invigningen började reparationerna och ännu är de inte över. Ventilationen har orsakat huvudbry för personalen i huset i tio år och hittills har reparationerna kostat staden 200 000 euro.

Byggnaden inhyser Sandels musikskola, Tölö Gymnasium och Sandels ungdomsgård.

Tidigare vittnade personalen som jobbar på ungdomsgården Sandels om avloppslukt i källarvåningen medan musikskolans personal i tredje våningen märkte att det platta taket började läcka. Dessutom rann grundvattnet in längs med de höga bergsväggarna i skolans konsertsal, Gyllenbergsalen.

Kulturhuset Sandels
Bildtext Sandels
Bild: Saga Mannila/Yle

De här problemen har staden lyckats åtgärda, men luftkonditioneringen som ställt till med problem allt sedan huset öppnades är ännu under uppsyn.

Inte onormalt dyrt

Totalt har man tätat och förbättrat ventilationen i huset för totalt 200 000 euro.

Sari Hildén, lokalchef för byggd egendom vid Helsingfors stad säger att det inte är onormalt att det går åt så här mycket pengar.

– Det är inte onormalt att det går så här mycket pengar. Det är tydligt att man gjort en felbedömning i planeringsskedet. Planeringsarbetet har styrts av staden och då har man inte tagit tag i saken så det är staden som betalar reparationskostnaderna.

Det har inte hittats mikrober i husets konstruktioner, men lufkvaliteten har försämrats bland annat på grund av dammpartiklar som har cirkulerar omkring i ventilationssystemet.

Den senaste stora reparationsrundan genomfördes åren 2015-2016 och då såg man över ventilationen i huset. Sedan dess har luftkvaliteten börjat bli bättre. Det anser en del av personalen som arbetar i huset. Men utredningar om eventuella fortsätta åtgärder pågår fortfarande.

Violinlärare mådde illa under lektioner

Violinläraren Päivi Onttonen är en av dem som påverkats av inneluftsproblemen i skolbyggnaden. Hon arbetar på Sandels musikskola.

– När jag kom till jobbet i dag kände jag genast att det är torrt i luften och jag började svälja och min näsa började rinna. Jag måste hela tiden ha näsduken framme och snyta mig. Mot kvällen märker man att det är svårt att tänka, och energinivån är låg, säger Päivi Onttonen.

Violinlärare Päivi Onttonen
Bildtext Violinlärare Päivi Onttonen
Bild: Saga Mannila/Yle

Hon har också hört att föräldrar upplever att luften är dålig. De berättar att de brukar bli trötta när de sitter i korridoren och väntar på sina barn. I korridoren är situationen ändå bättre eftersom det finns mera luft där.

– När det var som värst kunde jag börja må så illa att jag nästan kräktes när jag undervisade här. Jag brukade undervisa i olika klassrum som råkade vara lediga. Om jag hade undervisning tidigare än andra kunde jag vara i andra rum där luften var bättre.

Fick höra att hon var sjuk i huvudet

Onttonen har arbetat i huset ända sedan det invigdes. I början tänkte hon att problemen med ventilationen berodde på att huset var så nytt och på att det ännu fanns byggmaterial i huset. Men med tiden reagera hon på att allt inte var helt normalt.

– Alla känner inte på samma sätt, vissa är känsliga och andra inte alls känsliga. Det var främst jag som hela tiden lyfte upp problemet och jag har varit med på möten där vi har talat om det här och jag har önskat att man ska ta tag i problemen, säger Onttonen.

Musiklärare Annika Blomqvist med sångensemble
Bildtext Musikundervisning på Sandels.
Bild: Saga Mannila/Yle

Hon lät de andra förstå att hon vet om att hon är känslig, men i början var det några som inte tog henne på allvar.

– I början fick jag till och med höra att jag är sjuk i huvudet, vilket inte var så trevligt. Men jag höll ändå fast vid att det måste vara någonting fel i huset. När jag tog upp frågan kom det fram att det finns problem, säger Onttonen.

Hon är nöjd med att man nu lyckats göra någonting åt saken.

– Jag är glad att man ändå kunde göra någonting utan en stor totalrenovering. Jag talade med rektorn för ett par dagar sedan och kunde konstatera att situationen har blivit bättre och jag är äntligen nöjd.

Pianona lider av torr luft

Rektor Leif Nysten berättar att verksamheten i Sandels musikskola inte har påverkats så mycket av den dåliga inomhusluften.

– Enskilda lärare har reagerat på luftkvaliteten och behövt söka sig till andra utrymmen, vi har varit tvugna att ställa om lite.

Rektor för Musik- och kulturskolan Sandels
Bildtext Rektor Leif Nysten
Bild: Saga Mannila/Yle

Den torra luften medför att pianona måste stämmas ofta. Små och snabba förskjutningar i luftfuktigheten kan påverka ett instruments stämning.

– Tidvis är luften här väldigt torr under vinterhalvåret och då är också vår verksamhet som aktivast.

Leif Nysten är förundrad över att så många byggnader i Finland har problem med mögel och luftkvaliteten.

Piano
Bildtext Pianona måste få service med jämna mellanrum på grund av den torra luften.
Bild: Mikael Crawford/Yle

– Det är förvånande i och med att vi har en väldigt hög nivå på utbildningen också inom byggbranschen, vi har världsberömda arkitekter och en infrastruktur som motsvarar den nivå som de andra nordiska länderna har. Man kan ju fråga sig om det är så att vår standard är lika hög, säger Nysten.