Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Finska gymnasiet i Lojo centrum försätts i användningsförbud

Från 2018
Gula och svarta tejp som indikerar att tillträde är förbjudet.
Bildtext Ungdomarna ska inte längre vistas i skolan.
Bild: Mostphotos

Gymnasiet Lohjan Yhteislyseon lukio på Karstuvägen i Lojo får från och med den 1 september 2018 inte längre användas.

Problemen med inomhusluften är så allvarliga att huset måste saneras grundligt innan man får använda det igen.

Attraktionskraftsnämndens miljöhälsosektion hänvisar till paragraferna 1, 2, 27 och 51 i hälsoskyddslagen.

Lagen slår bland annat fast att om en sanitär olägenhet inte går att rättas till kan hälsoskyddsmyndigheten förbjuda eller begränsa användningen av en byggnad eller bostad.

Undersökningar

Skolbyggnaden har granskats av konsultbolaget FCG Suunniittelu ja Tekniikka. Hälsovårdsmyndigheterna i Lojo har konstaterat att alla undersökningar har gjorts på rätt sätt.

Undersökningarna visar att det finns mikrober i isoleringsmaterialet på flera håll i byggnaden. Mikroberna växer på platser som påverkar inomhusluften.

Provtagning av mikrober på en vägg.
Bildtext Det har tagits prover på olika håll i byggnaden.
Bild: Mostphotos / Andrey Popov

Skolan har kring 800 elever och över 60 elever studerar på distans på grund av inomhusluften. För att få studera på distans krävs en bedömning av en hälsovårdare.

En tredjedel av lärarna har symptom. Trots olika åtgärder har symptomen inte minskat hos de berörda.

Omfattande sanering krävs

Skolan är byggd år 1954 och var då Nordens största skolhus.

Under årens lopp har skolan renoverats och byggts till i flera omgångar. Den senaste renoveringen berörde fasaden åren 2013-2014.

Attraktionskraftsnämndens miljöhälsosektion konstaterar att man inte kan åtgärda problemen eller begränsa dem utan omfattande åtgärder.

Det går inte heller att sanera skolan medan undervisning pågår där. Det finns asbest i konstruktionerna.

Illustration med böcker, en ipod med hörlurar och en öppen bok där en person skriver.
Bildtext En del elever studerar på distans på grund av problemen i skolan.
Bild: Mostphotos

Det innebär att skolan så fort som möjligt ska tas ur bruk, men allra senast den sista augusti.

Om läget försämras har hälsovårdsmyndigheterna i Lojo rätt att implementera förbudet ännu tidigare.

Skolan får inte tas i bruk igen förrän man säkert kan bevisa att byggnaden är trygg och inte längre hälsovådlig.

Diskussion om artikeln