Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Försöket med gemensam gymnasierektor i Ekenäs och Karis fortsätter ett år till

Från 2018
Uppdaterad 12.03.2018 16:17.
Porträttbild på Mikael Eriksson.
Bildtext Mikael Eriksson får fortsätta som rektor i Raseborg.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Det är för kort tid att utvärdera om försöket med gemensam rektor för de svenska gymnasierna i Ekenäs och Karis fungerar bra. Därför fortsätter försöket ett år till.

Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium har haft en gemensam rektor sedan höstterminens början i fjol.

Tanken var att arrangemanget skulle utvärderas på våren, men det har visat sig vara en för kort tid för att kunna avgöra om det är en lyckad lösning eller inte.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion i Raseborg har därför beslutat att man förlänger försöket med ett år och rektor Mikael Eriksson fortsätter alltså till 31 juli år 2019.

Senast i januari 2019 ska man utvärdera hur lösningen med gemensam rektor har fungerat.

Både positivit och negativt

Tanken om en gemensam rektor föddes då man planerade att administrativt slå ihop de svenska gymnasierna i staden Raseborg.

Fusionstanken slopades då det visade sig att staden ekonomiskt skulle förlora på arrangemanget.

Men man höll kvar idén om en gemensam rektor för att skapa samhörighet och kunna använda resurserna mera effektivt.

Ett försök att värdera arrangemanget har gjorts. Då visade det sig att det fanns både positiva och negativa åsikter om arrangemanget.

Studerandena och vice rektorn vid Ekenäs gymnasium gav de mest positiva bedömningarna.

Personalen vid Ekenäs gymnasium och rektorn för de två gymnasierna gav en bedömning som låg någonstans mellan positivt och negativt.

Vid Karis-Billnäs gymnasium var personalen och vice rektorn mera negativa till arrangemanget.

Får planera nästa läsår

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion konstaterar att beslutet om gemensam rektor fattades i juni i fjol och då hade man redan planerat läsåret 2017-2018.

Därför är det nu viktigt att rektorn tillsammans med personalen får planera nästa läsår så att de gemensamma resurserna används så ändamålsenligt som möjligt. Först då kan man veta hur försöket verkligen har utfallit.

Genom att i januari 2019 besluta hur man gör i fortsättningen finns det gott om tid att rekrytera en ny rektor om så behövs.

Diskussion om artikeln