Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö och Raseborg bäddar för datacentral i regionen - marknadsförs som Hanko Data Parks också i Karis och Ekenäs

Från 2018
En karta.
Bildtext Fyra områden i Raseborg och Hangö marknadsförs nu som möjliga platser för en datacentral. På kartan syns marknadsföringsnamnen som förs fram på olika håll i världen, bland annat i Asien.
Bild: Hanko Data Park

Nu finns det fyra alternativa platser för en internationell datacentral i Västnyland. Bäljars, Horsbäck, Koverhar och östra industriområdet i Hangö erbjuds nu för centraler.

Hanko Data Parks är varumärket som körs fram av Raseborg och Hangö för att locka datacentraler att etablera sig i regionen.

Bolaget C-Fiber Hanko fungerar som administratör för projektet och städerna Hangö och Raseborg finansierar arbetet.

Städerna har gemensamt gått in för projektet att marknadsföra regionen som en attraktiv möjlighet för företag som sysslar med internationell datatrafik.

Två tomter i Hangö och två i Raseborg

Fyra tomter marknadsförs som möjliga placeringsområden för en datacentral:

  • Hangö östra industriområde
  • Koverhar (i närheten av järnvägen)
  • Horsbäck i Ekenäs
  • Bäljars i Karis (norr om järnvägen, bredvid kraftledningen)

De två förstnämnda ägs av Hangö stad och de två senare av Raseborg.

En flygbild av byggnader.
Bildtext Så här kunde en datacentral se ut på Hangö östra industriområde, tänker man inom Hanko Data Parks. Det är området som användes som parkering för långtradare då transitotrafiken var som störst.
Bild: Hanko Data Parks
En visualisering av byggnader uppifrån.
Bildtext Så här kunde en datacentral se ut på Koverharområdet i Hangö, tänker man inom Hanko Data Parks. Den är placerad på det skogsområde som ligger mellan Visko Teepak och det gamla fabriksområdet i Koverhar.
Bild: Hanko Data Parks
En visualisering av byggnader uppifrån.
Bildtext Så här kunde datacentralerna i Horsbäck och Bäljars se ut, tänker man sig inom Hanko Data Parks.
Bild: Hanko Data Parks

Sjökablarna C-Lion och Eastern Light finns redan i Hangö. Sjökabeln Arctic Connect via Nordostpassagen till Asen är under planering.

De här fiberoptiska undervattenskablarna ger möjlighet att knyta samman Europa med Asien inom loppet av en millisekund.

Sjökabel dras in i ett dike av en man vid stranden.
Bildtext Så här såg det ut när sjökabeln C-Lion anlände till Hangö i höstas.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

- Vi riktar in oss internationellt. Det är de stora internationella operatörerna vi är ute efter, säger Agneta Evers, som till vardags arbetar med att utveckla just Koverhar-området.

Hon är anställd av Hangö stad.

Allt ska vara klappat och klart när de kommer

- Vi håller på att förbereda de här tomterna så att de är färdiga att använda beträffande båda el-försörjning och all annan infrastruktur, berättar Agneta Evers som ingår i arbetsgruppen som jobbar med Hanko Data Parks.

De övriga är Frank Hoverfelt, Olof Exell och Patrik Gustafsson.

Agneta Evers, Frank Hoverfelt, Eero Hettula, Olof Exell och Patrik Gustafsson.
Bildtext Så här glada var de inblandade när de presenterade Hanko Data Parks för pressen. Från vänster Agneta Evers, Frank Hoverfelt, Eero Hettula, Olof Exell och Patrik Gustafsson.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Tomterna varierar i storlek mellan tio och hundra hektar. Det ska finnas möjlighet att expandera, säger Evers som hoppas på att hitta en stor operatör som vill etablera sig i Hanko Data Parks.

Stockholm, Singapore och Monaco

Tillsammans med företagaren Olof Exell ska hon nu under våren marknadsföra projektet på olika mässor bland annat i mars i Singapore, i juni i Monaco redan nästa vecka i Stockholm.

- Vi marknadsför tomterna parallellt och namnet Hanko Data Parks har vi valt eftersom Hangö är mer känt och det är där datakablarna landar, säger Evers.

Agneta Evers och Olof Exell
Bildtext Agneta Evers och Olof Exell ska marknadsföra Hanko Data Parks i världen.
Bild: Yle/Maria Wasström

Hon förnekar inte att det kan vara en utmaning att armbåga sig fram i stora världen där andra regioner dessutom har ett visst försprång.

Fiberkablarna till Hangö är däremot så snabba att de i sig utgör en konkurrensfördel.

Denis Strandell och Ragnar Lundqvist
Bildtext Hangös stadsdirektör Denis Strandell och Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist är eniga om att samarbete bär längre än konkurrens.
Bild: Yle/Maria Wasström

Tomterna i Raseborg och Hangö har också olika styrkor vilket erbjuder kunden olika valmöjligheter.

- Det här är ett mycket bra exempel på hur båda städerna och näringslivet samarbetar, berömmer Hangös stadsdirektör Denis Strandell, som påpekar att internationell marknadsföring är krävande och dyr.

- Vi måste lära oss att sälja. Svenskarna säljer ju fast sin svärmor, skojar Olof Exell.