Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU stämmer Finland för den olagliga åländska vårjakten på guding – Åland häpnar: ”Det var intressant och överraskande”

Från 2018
Uppdaterad 08.03.2018 16:02.
En ejder på en klippa på Bengtskär.
Bild: YLE/Monica Forssell

EU-kommissionen har beslutat att väcka talan mot Finland vid EU-domstolen för olaglig vårjakt på ejderhanar (gudingar) på Åland.

Enligt fågeldirektivet är det förbjudet att döda vilda fåglar.

Vissa arter, till exempel ejder, får ändå jagas då vårflyttningen och häckningsperioden inte pågår.

Ålands landskapsregering fortsätter att tillåta vårjakt på guding på Åland.

"Intressant och överraskande"

- Det var intressant och överraskande att det kom nu, säger vicelantråd Camilla Gunell vid Ålands landskapsregering när Svenska Yle ringer och berättar om kommissionens beslut.

Gunell säger att hon så sent som i tisdags var i Bryssel på Helcoms ministermöte där hon också träffade EU-kommissionären Karmen Vella som ansvarar för EU:s miljö- och fiskeripolitik.

- Vi har nog vetat om att kommissionen tittar på frågan och vi har också brevväxlat med Bryssel. Under den korta diskussion jag hade med Vella nämnde han inget om att väcka talan.

"Åland är ett föredöme när det gäller viltvård"

Gunell, som är ansvarig för jaktfrågor vid landskapsregeringen, säger att ålänningarna har försökt föra fram argument för vårjakten på ejdrar, bland annat genom att påpeka att jakten på ejdrar fungerar som en morot för viltvårdinsatser.

- Åland är ett föredöme när det kommer till viltvård och vi har försökt förklara att den lilla vårjakten på ejdrar motiverar jägarna att syssla med viltvård, som att skjuta rovdjur som mårdhund och mink.

Enligt Gunell kunde en möjlighet ha varit att Åland självmant skulle ha upphört med vårjakten, men det ville man inte på Åland.

- Nu blir det för oss att gå till EU-domstolen och argumentera där.

EU: Ejderpopulationen är inte tillräckligt stor

Den främsta orsaken till att EU-kommissionen fått nog är att ejderpopulationen har minskat kraftigt speciellt under de senaste tio åren.

Enligt de senaste bedömningarna är arten på tillbakagång i både EU och Finland.

Dessutom överskrider jaktkvoten den tillåtna kvantiteten på 1 procent av den årliga dödligheten för ejdrar i landskapet Åland.

På landskapsstyrelsen uppger man att jaktkvoten 2017 var 2 000 gudingar och att omkring 2 100 jägare jagade gudingar under fjolårets vårjakt.

Biologen Mikael Kilpi: Svårt att säga vilken inverkan vårjakten har

Den pensionera ejderforskaren Mikael Kilpi har tillsammans med åländska jägare kartlagt beståndet. Han säger att populationen minskat från 25 000 till 5000 under senaste 30 åren.

- Det går inte att säga exakt vilken inverkan vårjakten har haft. Också i Skärgårdshavet där vårjakten är förbjuden har ejdrarna nästan försvunnit, säger Kilpi.

Han konstaterar ändå att mårdhund, mink och havsörnar är mycket problematiska för ejderstamman.

Biologen Mikael Kilpi ger ändå ålänningarna en eloge.

- De har verkligen försökt upprätthålla beståndet genom omfattande viltvårdsinsatser. Bland jägarna i Skärgårdshavet finns inte samma motivation.

Ejderhane
Bildtext Guding
Bild: Mostphotos

Domstolen inkopplad redan 2005

Redan i december 2005 slog domstolen fast att Finland hade underlåtit att uppfylla sina skyldigheter på grund av vårjakten på ejderhanar och andra arter på Åland.

Därefter upphörde den förbjudna jakten, men 2011 återupptogs den på Åland.

Kommissionen inledde därför ett överträdelseförfarande, och i december 2016 skickade kommissionen ett motiverat yttrande och uppmanade Finland att upphöra med vårjakten på guding på Åland.

Trots det beslutade Ålands landskapsregering i april 2017 att på nytt tillåta vårjakt på guding.

EU:s fågeldirektiv erkänner jakt på vissa villkor

EU tillåter vissa undantag från jaktförbudet - men villkoren för undantag är inte uppfyllda i Finland.

Enligt fågeldirektivet erkänns jakt som en legitim verksamhet på vissa villkor som ska säkerställa att jakten sker på ett hållbart sätt.

Fåglar får inte jagas under häckningens olika stadier och då fåglarna återvänder till sina häckningsplatserna - om inte vissa villkor är uppfyllda

Villkoren för tillåten jakt kan handla om att det inte finns alternativ till jakt, att det sker för att förhindra allvarlig skada på gröda, att det behövs forskning, eller att åtgärden är selektiv och att kvoten är begränsad till ett litet antal.

Diskussion om artikeln