Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Få ledamöter deltog i remissdebatt om samtyckeslag

Från 2018
Uppdaterad 08.03.2018 19:16.
Hanna Sarkkinen (VF) i riksdagen.
Bildtext Hanna Sarkkinen (VF) tackade justitieminister Antti Häkkänen (Saml) som nu ska höra experter om samtyckeslagstiftning.
Bild: Lehtikuva

Efter frågestundens hetsiga debatt om vårdreformen var det inte många ledamöter som stannade kvar i plenum för remissdebatten om samtyckeslag.

De som stannade kvar för att debattera motionen om samtyckeslag var både män och kvinnor, från olika partier, men alla sådana som förespråkar motionen.

Hanna Sarkkinen (VF) som lämnade in motionen inledde med ett långt anförande. Hon talade bland annat om att rättsprocesserna fäster för stor uppmärksamhet vid hur mycket motstånd ett offer har gjort vid en våldtäkt, och att en formulering om samtycke i lagstiftningen skulle ändra på det.

- Mitt inlägg måste ha varit uttömmande när inga inlägg med motstånd hördes i salen, lade hon till under debatten.

- Jag hade önskat att också de synpunkterna hade förts fram så vi hade fått till stånd en äkta dialog och fått rätta till feluppfattningar och tillsammans fundera på de svåra frågor som juridiskt kan finnas, sade Sarkkinen.

Samma motstånd som vid lag mot våldtäkt inom äktenskapet

Sarkkinen och bland annat Satu Hassi (Gröna) påpekade att kritiken mot samtyckeslag påminner om den som framfördes när våldtäkt inom äktenskapet förbjöds 1994: kritikerna sade att våldtäkt inom äktenskapet blir omöjligt att bevisa, men det har inte visat sig stämma.

Vi har alla hört skämt om att en kvinnas nej betyder kanske. Det är just den attityden vi måste ändra på genom den här lagen

― Satu Hassi (Gröna)

Flera i plenisalen förde fram just signalvärdet som den potentiella lagändringen skulle ha.

- Vi har alla hört skämt om att en kvinnas nej betyder kanske. Det är just den attityden vi måste ändra på genom den här lagen, sade Satu Hassi (Gröna).

Hoppas på utskottsbehandling

Lagmotionen om samtycke stöds av 79 ledamöter, både män och kvinnor från flera olika partier, även regeringspartier.

Stödet fär starkast hos Vänsterförbundet, De gröna, SFP och SDP men också ledamöter i regeringspartierna Samlingspartiet och Blå framtid stöder motionen.

Nu hoppas förespråkarna att motionen ska behandlas i lagutskottet trots att den inte fått 100 namnteckningar.

Det här har hänt kring Samtyckeslagen i Finland

Kvinnonätverket i riksdagen lämnade in sin lagmotion om samtyckeslag i februari men debatterades också i samband med lagstiftningsändringarna 2014. Då gick riksdagen inte in för samtyckeslag.

I december 2017 nämnde flera riksdagsledamöter samtyckeslagstiftning när riksdagen debatterade sexuella trakasserier, och samma månad lämnade Olli-Poika Parviainen (Gröna) och Satu Hassi (Gröna) in ett skriftligt spörsmål där de undrade om det finns några planer på att ändra strafflagen.

Justitieminister Antti Häkkänen (Saml.) svar på det spörsmålet fick kritik för meningen om att det kan anses "främmande för det normala livet" att basera lagstiftningen på ett uttryckligt samtycke. Häkkänen försvarade sig med att uttrycket inte var hans, utan var lånat från beredningen år 2014.

I går 7.3 meddelade justitieminister Häkkänen i Justitieministeriets blogg att han under våren ska sammankalla ett forum för experter för att belysa frågan.

Häkkänen skriver i sin text att våldtäkt alltid är ett allvarligt brott men betonar att saken måste utredas av experter och att man nu följer med läget i Sverige.

Diskussion om artikeln