Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Veterinärer är inte nöjda med ny djurskyddslag: "Produktionsdjur borde ha tillgång till vatten 24/7"

Från 2018
Grisar
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Anna Kyhä

Veterinärer är kritiska till förslaget till ny djurskyddslag. Främst handlar det om produktionsdjurens tillgång till vatten under dygnets alla timmar. Den tillgången garanteras inte för alla djur i lagförslaget.

SLC, de svenska lantbruksproducenterna, säger i sitt utlåtande att krav som höjer kostnadsnivån inte kan godkännas.

Den nya lagen som nu är under beredning är tänkt att träda i kraft 2020 och ska ersätta den befintliga från 1996.

Vatten borde garanteras åt produktionsdjur 24/7

Mikael Nylund, som är tillsynsveterinär i Jakobstadsregionen, och hans kollegor är bekymrade över vissa saker i lagförslaget till ny djurskyddslag. Veterinärerna vill ha tillgång till vatten för produktionsdjuren dygnet runt.

- Det är ur tillsynsveterinärens synvinkel svårt att se om djuret fått tillräckligt med vatten. Vi ser ju i slakthusrapporter att vattenbristen kan ha pågått en längre tid men det är svårt att se det från dag till dag, säger Nylund.

Tillsynsveterinär Mikael Nylund
Bildtext Tillsynsveterinär Mikael Nylund.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Katastrofberedskapen är dålig

Det finns stora djurbesättningar, inte minst inom pälsdjursnäringen inom Mikael Nylunds verksamhetsområde. Ifall en katastrof inträffar som gör att vattentillgången inte kan säkras är beredskapen för att klara en sådan situation dålig, det anser Nylund.

- På den här punkten skulle vi ha velat ha ett lite större samhällsansvar inskrivet i lagförslaget och en plan för en katastrofsituation. Idag är det djurägarna som har ansvaret, säger Nylund.

- En del har säkert gamla brunnar som kan användas men på de stora pälsfarmerna kan det ställa till stor oreda.

Alla djurägare är nog inte fullt medvetna om det här tror Nylund och det finns skäl att se till att man har en beredskap.

Fähus i Purmo, Pedersöre.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Vem ska få utföra granskningar?

Veterinärerna har också motsatt sig en utveckling där landskapen i framtiden ges en möjlighet att ordna djurskyddsövervakningen via andra yrkesgrupper än veterinärer.

- För att få en bra kontroll och en veterinärmedicinsk bedömning bör kontrollen skötas av veterinärer, det handlar också om rättssäkerhet för djurägarna. Man måste ha samma nivå på kontrollen i alla landskap.

Ändringar i jourverksamheten och ändrade gränser för jourberedskapen bekymrar också veterinärerna.

- Det kan leda till en försämrad vård för smådjuren.

Carina Päivärinta på besök med sin hund hos stadsveterinär Malena Flink
Bildtext Carina Päivärinta på besök med sin hund hos stadsveterinär Malena Flink.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Grisningsboxar och båsfähus i skottlinjen

Utgångsläget för regeringen är att kostnaderna inte skall höjas för producenterna.

SLC anser i sitt utlåtande att lagförslaget är en ramlag men att förslaget samtidigt innehåller justeringar som innebär höjda kostnader för producenterna. Det här gäller till exempel de omstridda grisningsboxarna och båsfähusen som får finnas kvar enligt förslaget.

- Man tittar inte på djurens välfärd utan det är pengarna som får styra. Grisningsboxarna borde ersättas med fri grisning där kultingarna har en möjlighet att dra sig undan i en del av kätten. Båsfähusen för nöt borde ha ett utfasningsdatum, säger Mikael Nylund.

Man tittar inte på djurens välfärd utan det är pengarna som får styra

― Mikael Nylund

Katterna finns inte med i lagförslaget

Tillsynsveterinär Mikael Nylund vill slå ett slag för katter och han hade önskat sig en förbättring av deras situation.

- Katter sköts inte lika bra som hundar och man sätter inte samma värde på dem. Jag hade önskat mig en chipning och registrering av katter också.

Djurskyddslagen separeras från landskapslagen

Regeringen meddelade på torsdagen att den nya djurskyddslagen separeras från förslaget till landskapslag.

Arbetet med en ny djurskyddslag fortsätter i jord-och skogsbruksministeriet och de krav som landskapslagen förutsätter inkluderas i djurskyddslagen.

Enligt de nuvarande planerna ska både landskapsreformen och den nya djurskyddslagen träda i kraft 2020.

Diskussion om artikeln