Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Att vara tolk är mycket mera än att översätta ett språk - och Google translate kan vara rentav katastrofalt

Från 2018
maria i studion
Bildtext Maria Serrano jobbar som tolk.
Bild: pia abrahamsson

Förutom bristande juridisk hjälp har också Migris språkhjälp under asylförfaranden ifrågasatts. Efter uppgifter om att man använt sig av Google translate har många tolkar tagit ställning i media om vikten av att översätta rätt.

Migri köper in sina tolkar och bedyrar att man avbryter om det brister i tolkningen under intervjuerna.

- Men hur kan tjänstemännen veta när tolkningen är dålig, frågar sig tolken Maria Serrano. Vid det skedet kan hälften av det den asylsökande berättat ren ha fallit bort.

Och att använda sig av Google translate är alldeles katastrofalt, tillägger Serrano.

- Vi talar om liv och död här. Nån gång kan Google translate göra det bra, nån gång inte - ändå måste du ha språkkunskapen för att kunna inse skillnaden.

Det bästa jobbet gör du när det är som om du inte ens skulle vara där

Dessutom kan en person medvetet vara luddig ibland. Om till exempel en asylsökande märker att tolken verkar komma från en rivaliserande etnisk grupp kan personen börja censurera sig själv.

Det måste tolken kunna snappa upp och vid behov neutralt påtala åt den andra parten.

Under tolkuppdrag bland EU-tjänstemän har Serrano också noterat hur de ofta kan uttrycka sig luddigt om saker och ting, då sannolikt på grund av att nån politisk agenda kräver försiktighet.

Spanska är inte bara spanska

Maria Serrano tolkar främst till och från spanska. Förutom bara själva språket är det en massa aspekter en tolk bör ha reda på.

Dialektala variationer, kulturella skillnader, sociala skillnader - allt detta påverkar hur en människa pratar och det kan vara bra för en tolk att vara medveten om.

- Om jag till exempel ska tolka spanska av nån från Uruguay så gäller det att lite komma in i just det tänkesättet. Genom att till exempel läsa en tidning från landet eller kolla på lokala videoklipp eller motsvarande.

En bra tolk orkar simultantolka i ungefär en halvtimme - sen ska hen antingen bytas ut eller få pausa. Att tolka är väldigt tröttande och en trött tolk missförstår vilket kan få katastrofala följder.

Ju ovanare en tolk är desto kortare stund orkar hen tolka.

Tolken är lite som mamma

En tolk ska vara helt neutral. Inte låta sina egna åsikter eller tankar överhuvudtaget färga diskussionen. Dessutom gäller det att vinna förtroendet hos båda parterna under samtalet, för att det ska löpa så smärtfritt som möjligt.

- Det bästa jobbet gör du när det är som om du inte ens skulle vara där, beskriver Serrano.

Som tolk ska man också vara lite psykolog och aldrig gå känslomässigt in i nåt av det som pågår.

- Tolkar är lite som mammor - man kan alltid skylla på dom om nåt går på tok, skrattar Maria Serrano.

För ibland stämmer det, ibland inte. Men det är nu nåt man som tolk bara får finna sig i.

Diskussion om artikeln