Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

LS: Koldamm från Lovisa hamn sprider sig i närområdet - grannar har gjort polisanmälan

Från 2018
Lovisa Hamn kolhög
Bildtext Kolhögarna i Lovisa hamn (Arkivbild).
Bild: YLE/Stefan Paavola

Några grannar till Lovisa hamn har gjort en begäran om utredning till polisen beträffande det koldamm som sprider sig från hamnen till närområdet.

Kalervo Pellikka beskriver i tidningen Loviisan Sanomat hur hans gård fick ett nytt lager med koldamm för en vecka sedan då en ny kollast anlände till Lovisa hamn.

Pellikkas mått är rågat och han har nu begärt att polisen ska utreda om det handlar om förorening av miljön. Också en annan granne har kontaktat polisen i samma ärende.

Miljöbrottsgruppen vid Östra Nylands polisinrättning var i torsdags (9.3) på plats på Estlandsvägen för att ta prover av snön.

Polisen uppger att det i det här skedet handlar om en förundersökning.

Laboratorieprover pekar på kol

Vid Kymmenedalens miljölaboratorium har man redan analyserat koldammet.

Resultatet av undersökningen visar att det fanns gott om koldamm i de snömängder som samlades in på en av gårdarna i området. Det handlar inte om sot eller andra föroreningar.

Den analyserade provmängden innehåller kol till 81 procent och svavel till 0,2 procent.

Den kol som fraktas till hamnen är av typen metallurgisk stenkol och antracit.

En hög med kol
Bildtext Kolet är av arten metallurgisk stenkol och antracit (Arkivbild).
Bild: Yle / Martti Juntunen

Dammförhindrande åtgärder inte i användning

Lovisa hamn har i mitten av februari beviljats tillstånd för frakt, behandling och mellanlagring av kol och också delgetts de villkor som ska förhindra att det dammar.

Enligt villkoren ska kolet spraybevattnas så snart det föreligger fara för att det dammar. En brandpost har öppnats för ändamålet men inte använts på grund av kölden.

Nya planer för att förhindra damm

Trots alla åtgärder och beslut kan man enligt grannarna se hur dammet sprider sig då man arbetar med kolet i hamnen.

Hamndirektör Tiina Vepsäläinen bestrider att behandlingen av kolet i Lovisa hamn skulle strida mot villkoren i miljölovet.

Hamndirektören har analyserat situationen tillsammans med Lovisa stads miljösekreterare och med en miljöövervakare från Närings,- trafik- och miljöcentralen.

Tillsammans har man planerat åtgärder för att förbättra situationen.

Hamndirektör Vepsäläinen säger att man kommer att delge grannarna de nya planerna som ska förhindra att det dammar.

Tidningen Loviisan Sanomat var först ute med nyheten.

Diskussion om artikeln