Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Forskning: Vapenhandeln fortsätter växa - hälften av vapnen USA exporterar går till Mellanöstern

Från 2018
Silhouett av en israelisk soldat som sticker upp ur en stridsvagn.
Bildtext I Mellanöstern drivs ländernas vilja att köpa vapen bland annat av oron i Syrien och Irak samt en upplevd hotbild från Iran.
Bild: EPA / Oliver Weiken

Den internationella vapenhandeln har vuxit stadigt under de senaste fem åren, uppger Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI.

Vapen fortsätter flöda in i Mellanöstern och Asien medan USA är den ledande vapenexportören.

De största vapenexportörerna är USA, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Kina. Tillsammans stod de för 74 procent av världens export under perioden 2013-2017.

USA i spetsen

Ensamt står USA för 34 procent av den totala vapenexporten. Exporten till länder i Mellanöstern stod för 49 procent av den totala amerikanska exporten under åren 2013-2017.

Under perioden 2013-2017 nådde de amerikanska vapenleveranserna sin högsta nivå sedan slutet av 1990-talet.

Den nuvarande nivån har nåtts tack vare avtal som slöts av Obama-administrationen.

- Dessa avtal och andra stora kontrakt som skrevs under 2017 garanterar att USA under de närmaste åren kommer fortsätta vara världens största vapenexportör, säger Aude Fleurant, chef för SIPRI:s projekt om vapen och militärutgifter.

Protest i Yemen.

Mellanöstern fördubblar sin import

En betydande ökning av vapeninköp märks i Mellanöstern.

De flesta länder i Mellanöstern har varit direkt inblandade i våldsamma konflikter under åren 2013-2017.

Vapenimporten till Mellanöstern ökade med 103 procent mellan perioderna 2008-2012 och 2013-2017.

Regionens vapeninköp utgjorde 32 procent av världens totala vapenimport under perioden 2013-2017.

I Mellanöstern drivs ländernas vilja att köpa vapen bland annat av oron i Syrien och Irak samt en upplevd hotbild från Iran.

- Utbredda konflikter i Mellanöstern och en oro för brott mot mänskliga rättigheter har lett till en politisk debatt i Västeuropa och Nordamerika om att begränsa vapenhandeln, säger Peter Wezeman, forskare på SIPRI.

- USA och europeiska länder är ändå de största exportörerna av vapen till regionen och levererade 98 procent av alla vapen som importerades av Saudiarabien.

De senaste fem åren har Saudiarabien varit världens näst största importör av vapen. Under perioden 2013-2017 ökade kungadömets import med 225 procent jämfört med 2008-2012.

Kinesisk ubåt som deltog i marinens 60-årsfest år 2009
Bildtext Kina har byggt upp en vapenindustri som gör att de inte behöver importera särskilt mycket vapen.

Ökning även i Asien

I östra Asien sporras länders vapeninköp av Kinas kraftiga upprustning under de senaste decennierna.

- Kina självt importerar relativt lite vapen, säger Peter Wezeman.

Enligt honom har Kina lyckats bygga upp en vapenindustri som gjort att de klarat av att satsa på sin militär.

Det här har lett till att Kina inte behöver importera lika mycket vapen som förut.

Finland i topp 25

Finland hör till världens 25 största vapenexportörer. På SIPRI:s rankning är Finland på plats 23.

Finlands tre största kunder är Polen, Sverige och Saudiarabien.

Under perioden 2008-2012 utgjorde Finland 0,3 procent av världens vapenexport.

2013-2017 sjönk Finlands andel till 0,2 procent.

Den fullständiga forskningsrapporten för internationella vapentransaktioner kan hittas här.

Jemenitiska soldater i Marib den 4 januari.

Norge stoppar vapenhandel med emiraten – Finland ser över situationen

Förenade Arabemiraten stöder Jemens regering mot rebellerna.